erfgoedobject

Architectenbureau Stoop

bouwkundig element
ID: 307555   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307555

Beschrijving

Architect Monique Stoop ontwierp dit modernistische gebouw met brutalistische elementen in 1977 voor haar eigen architectenbureau op een smal perceel in de statige Begijnhoflaan. De bestaande smalle rijwoning met neoclassicistische lijstgevel werd daarbij getransformeerd tot een functionele architectenpraktijk met een nieuwe gevel. Door het aanhouden van hetzelfde aantal bouwlagen en gabarit sluit de nieuwe constructie qua volume aan bij de vrij homogene bebouwing van de Begijnhoflaan. Toch valt de gevel op in het straatbeeld door de sterk verschillende bouwstijl, het ontbreken van een uitkragende kroonlijst en het afwijkend materiaalgebruik voor de gevelafwerking.

De voorgevel van de architectuurpraktijk telt drie bouwlagen onder een zadeldak met pannen en de nok parallel aan de straat. De horizontale lijsten en drempels van de belendende panden worden in het nieuwe ontwerp doorgetrokken. De traveeënindeling van de belendende panden wordt echter niet gevolgd maar vervangen door dieper gelegen vensters die zich over de volledige breedte van de gevel uitstrekken. De benedenverdieping omvat een dieper liggende inkomdeur boven een hardstenen dorpel en een venster met roodkleurig raam boven een borstwering in schuin opgaand verticaal metselwerk op een hardstenen dorpel. Beide geveldoorbrekingen worden gescheiden door een gemetst halfcirkelvormig volume in betonstenen. Tussen de gelijkvloerse en eerste verdieping plaatst de architect een gevelveld in ruw zichtbeton met de zichtbare nerven van horizontaal geplaatste plankenbekisting.  Daarboven is er een vensterzone met links een gemetste aan de rechterzijde met een kwartcirkel teruglopende plantenbak als borstwering en rechts een smaller deel in schuin opgaand verticaal metselwerk als dagzijde van de vensterdorpel. Daarachter, iets teruggetrokken, een gevelbrede vensterzone met drieledige rode ramen. De dagkanten zijn uitgewerkt met metselwerk in betonsteen. Tussen de eerste en tweede bouwlaag opnieuw een gevelveld in ruwe zichtbeton, mede gegoten als borstwering voor een ondiep balkon, waarachter een dieperliggend gevelbreed venster met een roodkleurig drieledig raam. De dagkanten zijn opnieuw uitgewerkt met metselwerk in betonsteen. Bovenaan is de gevel opnieuw afgelijnd met ruw zichtbeton waarboven de dakgoot onzichtbaar werd ingewerkt.

De architectenpraktijk heeft ook een verbinding met de achterliggende Jan Verspeyenstraat via een éénlagig bouwvolume. Vanaf dat punt is ook de achtergevel van de architectenpraktijk zichtbaar. Het betreft de originele, in baksteen opgetrokken gevel, waarin de architect  nieuwe vensters geplaatst heeft. Karakteristiek is de erker met sokkel en borstwering in ruw zichtbeton waarboven een serre-achtige raamconstructie.

Het meest opvallende aan dit ontwerp is de ruimtelijke aanpak van het interieur door middel van splitlevels.  De oorspronkelijke kelder werd geschikt gemaakt voor archivering en planafdruk. Op het gelijkvloerse niveau werd een ontvangstruimte, het sanitair en een bureelruimte ondergebracht. De hoger liggende verdiepingen zijn opgesplitst in splitlevels waarin 3 heldere doorzonde ontwerpruimtes gecreëerd worden, van elkaar gescheiden door het trappenhuis en een plantenbak. De hoogste verdieping wordt ingenomen door een kleine keuken en een archiefruimte.

Betonsteen en ruw zichtbeton werden inmiddels overschilderd in een uniforme grijze tint.

Het huidige interieur van het gebouw is niet gekend.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, KW/B/90/77.
  • LAPORTE D. 1994: Architectuurgids Gent, Turnhout, 279-280.

Bron     : -
Auteurs :  Lenaerts, Tom
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Architectenbureau Stoop [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307555 (Geraadpleegd op 07-07-2020)