erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID
307864
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307864

Beschrijving

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de koopman J. Meyers, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1908. Tot het bouwproject behoorde een paardenstal met twee boxen en een hooizolder achteraan op het perceel.

De woning Meyers is representatief voor het vroege oeuvre van Edward Van Not, wiens loopbaan kort na de eeuwwisseling van start ging. Vóór de Eerste Wereldoorlog ontwierp hij tientallen burgerhuizen in Antwerpen, een groot aantal in dienst van de Algemeene Bouwmaatschappij, waarbij het stijlenjargon varieerde van neo-Vlaamserenaissance, beaux-arts en cottage tot art nouveau. Vanaf het interbellum tot zijn overlijden, combineerde Van Not zijn privé-praktijk met het ambt van gemeentelijk architect in Deurne.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, met spaarzaam gebruik van blauwe hardsteen voor de bewerkte plint, lekdrempels, blokfriezen, kraag- en boogaanzetstenen, deur- en vensterposten. Asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet in de rechter travee, dat op de bovenste verdieping wordt gemarkeerd door lisenen en rondbogige spaarvelden. Kleurrijke mozaïekfriezen met bloemenvazen en bloemenguirlandes accentueren de boogvelden en de fries. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, op de eerste twee bouwlagen opgebouwd uit een getoogde inrijpoort en vensters, waarvan de boogaanzetstenen zijn bewerkt met uitgelengde art-nouveau-medaillons. De tweede verdieping onderscheidt zich door een rondboogvenster en -tweelicht met een bewerkte post. Alle vensters rusten op individuele, bewerkte lekdrempels met spuwer, en blokfriezen accentueren de imposten en borstweringen. De gevelbeëindiging bestaat uit een gekorniste houten kroonlijst op klossen en tandlijst, boven een blokfries. Het houten schrijnwerk van de inrijpoort, en vensters is bewaard.

Volgens de bouwplannen omvat de begane grond een salon, eetkamer en keuken annex pomphuis, over de volledige diepte geflankeerd door de doorrij naar de paardenstal. Ontsloten door de centraal ingeplante traphal omvatten de bovenverdiepingen elk vier kamers en een wc.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1908#966.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307864 (Geraadpleegd op )