erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
31202
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31202

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken, uit de 19de eeuw. Boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type en dwarsschuur, respectievelijk ten noordwesten en zuidwesten van een onverhard erf met mestvaalt en gekasseide stoep vóór het boerenhuis. Ten oosten ligt een boomgaard. De moestuin situeert zich rechts van het boerenhuis. Achter het boerenhuis ligt een kleiner, deels verhard erf met mestvaalt voor het kleine stalgebouw ten westen. Ten noordoosten en enigszins geïsoleerd van de andere gebouwen bevindt zich een voormalige hopast met een nabijgelegen drenkplaats. De lange met grint bedekte erfoprit ten westen is volgens de bewoners een gedeelte van de vroegere veldwegel 'Kraaidreef'.

Ten noordwesten van het grote erf: boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type als gevolg van normale uitbreidingen: negen staltraveeën links + vijf traveeën + twee opkamertraveeën rechts. Een bouwnaad is zichtbaar tussen stal- en woongedeelte. Deze tekent zich ook af in de onderbreking van de bedaking met overstekende dakrand op houten modillons en twee dakkapellen ter hoogte van het woongedeelte (stal: golfplaten ter vervanging van de oorspronkelijke strobedekking; woongedeelte: Vlaamse pannen). Verankerde donkerrode baksteenbouw. Getoogde kelderopening onder de opkamer. Getoogde stalvensters en -deuren. Voorts, rechthoekige muuropeningen met licht verdiepte kozijnconstructie onder strekse latei. Houten kruiskozijnen met grote roedeverdeling en luiken; kozijndeur met een tweedelig bovenlicht. Aanleunend bakhuis tegen de rechter zijpuntgevel.

Ten zuidwesten: dwarsschuur onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons en schoorstukken. Naar verluidt is binnenin het jaartal 1884 aangegeven door middel van uitsnijdingen in het stro (?). Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting (gepotdekseld) op bakstenen voeting. Twee rechthoekige schuurpoorten, en lage wagenhuisopening met hek links. Deels aangepaste achtergevel. Verankerde bakstenen zijpuntgevels met radvormig uilengat; rechts, bijkomende centrale steunbeer met versnijdingen. Recente lage aanbouwsels.

Ten westen van het kleine erf: laag stalgebouw van drie traveeën onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen), uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Verankerde donkerrode baksteenbouw.

Ten noordoosten: vervallen 19de-eeuwse hopast van het dubbele type. Laag gebouw met twee beuken onder aanleunende zadeldaken (nokrichting parallel aan het boerenhuis, Vlaamse en mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Oudste gedeelte van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en uitstekende ankerbalken ter hoogte van de droogvloer; voorts donkerrode baksteenbouw met muurankers op dezelfde hoogte.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31202 (Geraadpleegd op )