erfgoedobject

Klokhofstede

bouwkundig element
ID
31205
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31205

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Klokhofstede
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

'Klokhofstede' volgens de bewoners. Op een terp gelegen hoeve die grosso modo dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Mogelijk werd ze gebouwd op initiatief van baron J.J.T. Mazeman de Couthove, onder meer in het kader van de toenmalige, versnelde ontginning van de bosgronden in het grensgebied Poperinge-Proven-Krombeke. Losse, bakstenen bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom een deels met bakstenen verhard erf; centrale mestvaalt. Het boerenhuis is gelegen op het hoogste punt van het erf, met een achterliggende moes- én siertuin. Ten zuiden situeert zich een voormalige hopast enigszins geïsoleerd van de andere hoevegebouwen. Ten noorden bevindt zich een lange licht verharde erfoprit, eigenlijk een veldweg met enkele alleenstaande arbeiderswoningen in de nabijheid van de Provenseweg; gietijzeren hek met voetgangersdoorgang nabij het erf.

Ten zuidoosten van het erf: boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen) met vervallen houten dakruiter (verdwenen klok). Het jaartal 1852 staat op een verweerde gevelsteen boven de deur in de achtergevel. Verankerde donkerrode baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor: de strekse lateien van de rechthoekige muuropeningen op de begane grond, de vlakke omlijsting van de ronde oculus beneden rechts, de omlijsting én onderdorpels van de halfronde bovenvensters (onder meer blinde). Witbeschilderde plint; links van de deur, vier rechthoekige kelderopeningen verdiept in getoogde omlijsting. Recentere (?) arduinen onderdorpels vervangen vermoedelijk de oorspronkelijke van baksteen; de laatstgenoemde bleven behouden bij de blinde benedenvensters in de zijgevels van drie traveeën. Achtergevel met analoge kenmerken.

Ten noordwesten: bakstenen stalvleugel van één bouwlaag onder onderbroken zadeldak (nokrichting parallel aan het boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Aangepaste muuropeningen, echter oorspronkelijk getoogd. Aanbouwsel onder aanleunend lessenaarsdak, respectievelijk tegen de achtergevel en de rechter zijgevel.

Ten zuidwesten: lage stalvleugel mét melkhuis onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, mechanische pannen) met laadzolder, volgens de bewoners daterend uit de jaren 1920. Verankerde donkerrode baksteenbouw.

Ten zuiden: voormalige hopast mét bakhuis onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Verankerde donkerrode baksteenbouw.

Ten oosten: stroschuur onder overstekend zadeldak (nokrichting parallel aan het boerenhuis, golfplaten), uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klokhofstede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31205 (Geraadpleegd op )