erfgoedobject

Couthofhoeve

bouwkundig element
ID
31316
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31316
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

"Couthophoeve", horend bij het gelijknamig kasteel. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom een begrint erf met bakstenen stoop. Ten zuidwesten, met wilgen afgezoomde rest van omwalling. Ten zuidoosten, moestuin.

Ten noorden, boerenhuis van het langgestrekte type: woongedeelte van één opkamertravee links en vijf traveeën + een stalgedeelte van drie traveeën + een dwarsschuur van één bouwlaag onder doorlopend, deels mank zadeldak met overstekende rand op houten modillons, uit  het eerste kwart van de 20ste eeuw. Verankerd, witgekalkt bakstenen woon- en stalgedeelte. Getoogde kelderopeningen on der de opkamer. Analoge achtergevel. Twee getoogde kelderopeningen onder de opkamer. Twee behouden kloosterkozijnen in de opkamer. Recente haakse uitbouw. Linker zijpuntgevel met aandak en muurvlechtingen. Rechts aanleunende dwarsschuur onder mank zadeldak. Stijl- en regelwerk met houten plankenbeschieting op een hoge bakstenen voeting. Bakstenen rechter zijgevel met uilengat en aandak met tuit. 1856: oudste jaartal in kerfsneetechniek op de houten afscheiding van de tasruimte. Ankerbalkgebint.

Ten oosten van het erf, paardestal onder mank zadeldak met overstekende rand (nok loodrecht op het huis, Vlaamse pannen). Deels versteend stijl- en regelwerk boven een gepikte plint. Linker zijgevel met golfplatenbeschieting. Rechts aanleunend stalgebouw onder schilddak met hogere nokhoogte (nok parallel aan het boerenhuis, Vlaamse pannen). Baksteenbouw op gepikte plint.

Te midden van het erf gelegen wagenhuis onder zadeldak met overstekende rand (nok parallel aan het huis, golfplaten) op houten modillons. Witgekalkte baksteenbouw. Oeil-de-bœuf in voor- en achtergevel. Golfplatenbeschieting in linker zijgeveltop. Horizontale plankenbeschieting in rechter zijgeveltop.

Ten noorden, ver achter het boerenhuis gelegen hopast. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak. Rechter zijgevel. Zolderluik gevat in rondboogomlijsting met kruisbekroning van geelbeschilderde baksteenkoppen.

  • VANDEWYNCKEL L., Op land leven. Een studie van een landelijke leefgemeenschap gegroeid vanuit een 19de-eeuwse maatschappij. Het Couthof - De Lovie - Het Vogeltje, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, St.-Lucas, Gent, 1979, p. 50-53.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Couthofhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31316 (Geraadpleegd op )