erfgoedobject

Historische hoeve Wittenhuis

bouwkundig element
ID
31462
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31462
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

"Wittenhuis". Historische hoeve aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778). Hoeve op de oorspronkelijk omwalde terp, zie ten oosten resterende omwalling afgezoomd met wilgen. Ten noorden, boerenhuis met voorliggende siertuin, melk- en bakhuis op terp. Ten zuiden en zuidwesten, overige hoevegebouwen met willekeurige opstelling rondom onverhard erf. Ten westen, begrinte erfoprit.

Boerenhuis van vijf traveeën en twee opkamertraveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, en een recente laadzolder. Jaartal 1777 door middel van baksteenkoppen in de westelijke zijgevel van de haakse uitbouw; waarschijnlijk oudere 17de-eeuwse kern, met deels vernieuwde muurgedeelten. Witgekalkte baksteenbouw boven een gepikte plint. Getoogde en rechthoekige vensteropeningen met beluikte 19de-eeuwse kozijnen. Getoogde kozijndeur. Achtergevel. Haakse uitbouw van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) gedateerd 1777 in westelijke zijpuntgevel. Beluikte rechthoekige kozijnen verdiept in getoogde omlijsting onder meer houten bolkozijnen links van de deur. Kozijndeur met gestrekte tussendorpel, waarop afbeelding van vrouw met juk en onleesbare tekst. Westelijke zijpuntgevel met aandaken en muurvlechtingen en datering. Zuidelijke zijgevel met aandak en muurvlechtingen. Noordelijke zijgevel. Drie getoogde kelderopeningen met tralies.

Ten zuidoosten, bakstenen 19de-eeuws stalgebouw onder pannen zadeldak (nok loodrecht op het huis). Ten zuiden bakstenen 19de-eeuws stalgebouw onder pannen zadeldak (nok parallel aan het huis). Linker zijgevel met muurvlechtingen, waaronder uilengat.

Ten zuidwesten, dwarsschuur onder overstekend zadeldak (nok parallel aan het huis, stro + golfplaten) op houten modillons. Oorspronkelijk stijl- en regelwerk met houten plankenbeschieting, thans echter grosso modo ingebouwd. Zijpuntgevels met luifel en strobeschieting in de geveltop. Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen in linker zijpuntgevel.

Ten oosten, melkhuisje en bakhuisje. Bakstenen gebouwtjes onder pannen zadeldaken (nok loodrecht op het huis), uit de 19de eeuw.

Ten westen, aan de straat gelegen, hopast uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden. Boerenhuis sinds opname vervangen door nieuwe bouw.


Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Historische hoeve Wittenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31462 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.