Kapel Schaberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Smarten
Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Tongersesteenweg
Locatie Tongersesteenweg zonder nummer, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Schaberg

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kapel Schaberg, bomen en boerenburgerhuis met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Drie linden aan de linkerzijde. Moderne gehistoriseerde ankers vormen het jaartal 1606. Restauratie in 1974-75. Bakstenen kapel met vakwerk in voor- en achtergevel: ankerbalkgebinte met twee regels; bakstenen vullingen. Op de ankerbalk de inscriptie AVE M X SCHABERS X PCI; de later aangebrachte ijzeren letters BID VOOR DE ZIEL VAN JOHANNES SCHABERGS werden na 1980 verwijderd. Zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand en dakruiter met klok. In de voorgevel een houten vensternis waarin een Man van Smarten, ten voeten uit. In de beide zijgevels een rechthoekig venster in houten kozijn. Onder de ankerbalk, vleugeldeur met spijlen. Interieur met gedrukt tongewelf.

Mobilair: beeld van een Engel met kelk en boek, Maasland, eik met niet-originele polychromie (1490-1510); beeld van Sint-Gertrudis, eik (17de eeuw); piëta, eik met sporen van polychromie (begin 16de eeuw); pita, hout (17de eeuw); beeld van Sint-Antonius van Padua, hout (17de eeuw); beeld van Sint-Antonius Abt, hout (17de eeuw); beeld van Sint-Rochus (18de eeuw); beeld van een Heilige Bisschop, hout (18de eeuw). Reliekarmen van Sint-Marcellus en Sint-Clara (17de of 18de eeuw). Kerkbank in eik (circa 1800).

  • DE DIJN C.G., ongepubliceerde gegevens.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tongersesteenweg (Borgloon)

Tongersesteenweg (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.