Pastorie van de Sint-Nicolaas en -Dionysiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gotem
Straat Gotemstraat
Locatie Gotemstraat 56, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Nicolaas en -Dionysiusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gotem: agrarische omgeving Fonteinhof en dorpskern

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De eerste vermelding van een pastorie, gelegen naast de kerk, dateert van 1624. Het huidige gebouw dateert uit derde kwart 19de eeuw, en werd in 1890 gerestaureerd naar ontwerp van M. Christiaens (Tongeren). Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Licht verhoogde begane grond; hardstenen plint. Bakstenen lijstgevel met hoekpilasters en middenrisaliet met puntgevelvormig dakvenster. Rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels. Rechthoekige deur in hardstenen omlijsting met riemprofiel, op neuten. Tegen de linkerzijgevel een recente aanbouw.

  • SIMENON G., Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in diocesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763, Luik, 1939, pagina 265 .

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.