Hoeve Janvier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Sint-Martinusstraat
Locatie Sint-Martinusstraat 17, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Janvier

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormige hoeve met oude inplanting: reeds aangeduid als U-vormig op de Ferrariskaart (1771-77) en met losstaande bestanddelen in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Van de oude kern (17de eeuw) bleef alleen een muurpand van silex in de achtergevel van de stal behouden. De huidige hoeve dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw en werd gebouwd door de toenmalige bewoners, de familie Janvier.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een smal, rechthoekig, gekasseid erf, afgesloten aan straatzijde door een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.

Woonhuis ten zuiden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op licht verhoogde begane grond; hardstenen keldergat. Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting met oorspronkelijk houtwerk. Het lager, aansluitende woongedeelte dateert uit het vierde kwart van de 19de eeuw, en is voorzien van getoogde muuropeningen.

Stal tegenover het woonhuis; het westelijke gedeelte is volledig aangepast. Lage rondboogpoort met aansluitende deur in houten kozijn; getoogde muuropeningen.

Achteraan het erf, dwarsschuur, voorzien van een korfboogpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken in regelmatig verband; ernaast een rechthoekige staldeur in een hardstenen omlijsting; beide omlijstingen zijn waarschijnlijk ouder, hergebruikt materiaal. Achter de schuur bevindt zich de boomgaard, afgesloten met een meidoornhaag.

  • DEWELF A. e.a., Het dorpsverleden van Vechmaal, Vechmaal, 1978, p. 160.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vechmaal

Vechmaal (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.