erfgoedobject

Hoeve Ter Stock

bouwkundig element
ID
32998
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32998

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Stock
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Stock
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Zogenaamd "Ter Stock", zie opschrift van uithangbord rechts van de inrijpoort. Voormalig leenhof, onrechtstreeks gehouden van het kasteel van Kortrijk.

Oorspronkelijk omwalde herenhoeve met losse bestanddelen; poort- en nutsgebouwen, thans samenhangend tengevolge latere uitbreidingen en toevoegingen, zie onder meer tabaksast; voornamelijk uitzicht uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw, ook hersteld na de Eerste Wereldoorlog. Rest van vroegere wal afgezoomd met knotwilgen, ten noorden. Verankerde, donkere bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen), rondom een deels verhard erf met breed gekasseid pad van inrijpoort naar boerenhuis en bakstenen putvaalt; onder meer dito stoepen. Resten van boomgaard ten oosten.

Ten noordwesten van het erf, poortgebouw onder afgewolfd zadeldak, aanleunend bij westelijke dwarsschuur. Korfbogige inrijpoort in natuurstenen omlijsting met negblokken en sluitsteen, voorzien van (onduidelijk) wapenschild van de vroegere hoevebewoners Laumosnier(?) en jaartal 1804. Vlak overzolderde doorgang met moer- en kinderbalken.

Ten oosten , alleenstaand boerenhuis na de Eerste Wereldoorlog wederopgebouwd in het begin van de jaren 1920. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen. Deels bewaarde dakruiter. Met schijnvoegen gecementeerde plint met twee kelderspleten (oudere keldering?). Sober baksteenfries onder de houten gootlijst op consoles. Getoogde muuropeningen met arduinen onderdorpels. Vergroot benedenvenster rechts. Tegen de achtergevel: haaks aanleunende keuken en bakhuis met 19de-eeuwse kern. Getoogde kelderopeningen in noordelijke zijgevel.

Ten westen, tussen tabaksast en dwarsschuur, schaapskooi van circa zes traveeën en anderhalve bouwlaag (verhoogd ?), daterend van circa 1804, zie schuur en poortgebouw. Erfgevel in het verlengde van die van de westelijke dwarsschuur. Onder meer nog behouden getoogde staldeuren met natuurstenen hoekblokken en sluitstenen.

Ten zuiden, recentere stalvleugel vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Getrapte dakvensters. Binnenin, bakstenen troggewelven rustend op I-balken.

Ten westen, tussen poortgebouw en schaapskooi, imposante, dubbele dwarsschuur onder deels mank zadeldak (golfplaten) overstekend op houten modillons en schoorstukken; vermoedelijk oude kern van circa 1804, zie poortgebouw. Aan zijde van laatst genoemde, afgeschuinde hoek. Korfboogpoorten en getoogde kelderdeur, voorzien van arduinen hoek- en negblokken. Meerdere asemgaten. Zijgevels met muurvlechtingen; rond uilengat in de rechter zijgeveltop. Interieur: twaalf traveeën tellend gebint rustend op muurstijlen; poorten geflankeerd door steunberen, waarop de dwarsbalken liggen.

Ten noorden, dwarsschuur met aardappelkelder (links) en paardenstal (rechts); jaarsteen 1872. Grote en kleine korfboogpoort; getoogde kelderdeuren. Mogelijk verbouwd rechter gedeelte. Binnenin: bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken, onder emer hergebruikte huisbalk op gietijzeren zuiltje.

Ten noordwesten, tussen poortgebouw en laatst genoemde dwarsschuur, vierdelig wagenhuis van anderhalve bouwlaag, vermoedelijk daterend van 1872, zie jaartal van noordelijke dwarsschuur. Rechthoekige muuropeningen onder doorlopende houten balk.

  • DEBUF A., e.a., Geluwe, zo was het..., Geluwe, 1985, p. 158-170.
  • HUYS E., Geschiedenis van Geluwe, derde aangevulde uitgave ingeleid door N. MADDENS en bijgewerkt door D. DECUYPERE, Tielt, 1977, p. 269-270.

Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Ter Stock [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32998 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.