erfgoedobject

Hoeve Lichtelare goed

bouwkundig element
ID
34080
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34080
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Lichtelare goed
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Lichtelare goed". Historisch belangrijk als omgrachte site met middeleeuwse oorsprong, namelijk de curtis Lichtelaar, één van de ontginningscentra en latere pachthoeve van de Gentse Sint-Baafsabdij. Waarschijnlijk opgericht in de 12de eeuw en via een ontginningsweg verbonden met het oostwaarts gelegen in oorsprong vroegmiddeleeuwse "Goed te Achtene" (Oostakker) en westwaarts met de eveneens door de abdij opgerichte curtis Roeselaar. Vrij groot peervormig boerenerf omringd door walgrachten afgezoomd door een populierenrij en knotwilgen. Deels bewaard metselwerk van de vroegere toegangsbrug aan de smalste erfzijde met nieuwe hekpijlers. Vroeger boerenhuis en stalvleugel aan de noordelijke en oostelijke erfzijde recent vervangen door nieuwbouw. Ten zuiden: lange bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur, stallen en wagenhuis onder links afgewolfd zadeldak (pannen), waarschijnlijk uit eind 19de eeuw en met 20ste-eeuwse aanpassingen.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 371.
  • VERHULST A.E., De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw), Brussel, 1958, p. 208-213.

Bron: LANCLUS K. & VERBEECK M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Alle gebouwen zijn vernieuwd. Enkel de omwalling bleef bewaard. 

  • Informatie meegedeeld door IOED Viersprong (27 december 2021).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Lichtelare goed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34080 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.