erfgoedobject

Goed te Schuurveld

bouwkundig element
ID: 34979   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34979

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed te Schuurveld
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig "Goed te Schuurveld", foncier van de heerlijkheid van Schuurvelde. Van deze heerlijkheid, in de 14de eeuw in leen gehouden door Jan van Schuurvelde, later door de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male aangeslagen, hingen zeventien lenen af. Vanaf 1470 of vroeger samen met heerlijkheid van Bellem verenigd tot één heerlijkheid, waarvan een dertigtal lenen afhingen. In 1577 verkocht aan Charles Rym, heer van Ekenbeke. Hoeve eertijds ingeplant op een omwalde motte. Op de Ferrariskaart lag de hoeve buiten de twee naast elkaar gelegen rechthoekige omwallingen. Thans hoeve met losstaande bestanddelen op deels omgracht erf.

Ten noorden, nieuw boerenhuis. Ten noordoosten, vroeger boerenhuis, thans kippenhok, van vijf traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 18de eeuw. Witgekalkte gevel op gepikte plint met getoogde beluikte vensters. Zijaandaken met muurvlechtingen. Sterk afhellend dakschild aan achterzijde. Links zijaanbouwsels. Ten zuiden, gewitte dwarsschuur onder overkragend zadeldak (pannen) met mestvaalt ervoor. Ten noorden, bakoven van het samengestelde type; ernaast en parallel ermee aardappelkelder, beide met gewitte gevels op gepikte plint onder zadeldaken (pannen).

  • STOCKMAN L., Het domein Bellem-Schuurvelde te Lotenhulle, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nr. 29, 1978, p. 71-87.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Goed te Schuurveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34979 (Geraadpleegd op 27-01-2020)