erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35139
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35139
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen op een met gras begroeid erf, uit de 19de eeuw, met kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw.

Ten noorden, boerenhuis met witgekalkte gevel van zeven traveeën op gepikte plint afgedekt met overkragend zadeldak (pannen). Rechthoekige vensters met groenwitte luiken. Deur gevat in grijsgeschilderde (grijs) bakstenen omlijsting. Geprofileerde kroonlijst als gevelbeëindiging.

Interieur. Twee moerbalken, één ervan met versiering en ingekerfd jaartal 1821 (van heropbouw ?).

Ten oosten, dwarsschuur onder overkragend zadeldak (pannen) met van links naar rechts doorgang van wagenhuis, centrale verhoogde doorrit met ingewerkt deurtje en staldeurtjes; roodgeschilderd houtwerk. Ervoor liggende mestvaalt. Ten zuiden, in de hoek van het erf, bakhuis.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35139 (Geraadpleegd op )