erfgoedobject

Schaapsboerhoeve

bouwkundig element
ID
35151
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35151
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Thans zogenaamd "Schaapboerhoeve". Van 1900 tot 1920 zogenaamd "maalderij De Weirdt". Ouder woonhuis in 1900 uitgebreid met een nieuw woongedeelte links ernaast (zie jaartal op gevelsteentje boven de voordeur). Het oudere woonhuis werd in de jaren 1940 nog eens verbouwd.

Ten noordwesten naast mestvaalt met notelaar, oud gebouwtje (later ook bakhuis), van drie traveeën onder zadeldak (pannen). Twee getoogde deurtjes. Puntgevels afgewerkt met muurvlechtingen. Zijaanbouwsels onder lessenaarsdak. Aan noordgevel uitgebreid.

Ten westen, dwarsschuur en paardenstal onder overkragend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Boven deur van paardenstal nisje met heiligenbeeld. In het dak hoger opgetrokken doorrit. Linker travee naar voor uitgebouwd onder mank dakschild. In zuidgevel twee gekoppelde rondboogpoorten en niskapelletje in geveltop.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schaapsboerhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35151 (Geraadpleegd op )