erfgoedobject

Hoeve Nieuwenhove

bouwkundig element
ID
35160
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35160
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Thans nog gedeeltelijk omgrachte hoeve zogenaamd "Nieuwenhove", naar de gelijknamige heerlijkheid. Oudste vermelding in de 16de eeuw.

Ten noordwesten, boerenhuis met bakstenen gevel op gepikte plint afgedekt door zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Naar het zuidoosten gerichte gevel. Oudste gedeelte (rechts) vermoedelijk zes traveeën breed met vier houten, vernieuwde kruiskozijnen voorzien van diefijzers en luiken in gewitte vlakke omlijsting. Gekoppelde, getoogde deurtjes in gewitte omlijsting met waterlijstje, rechter deurtje gedicht. Verbouwing in de 19de eeuw met twee linker traveeën onder doorlopend zadeldak voorzien van twee maal twee gekoppelde langgerekte smalle venstertjes. Linker zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen.

Interieur. Verschillende kamers met versierde moerbalken. Twee grote overwelfde kelders.

Ten westen, interessante dwarsschuur onder een schilddak (tot 1920 met stro, thans pannen, nok parallel aan de straat). Merkwaardig houten gebinte, gedateerd 1688 op rechter stijl van doorrit (binnenkant). De binnenkant van de poortvleugels van de verhoogde doorrit zijn versierd met ingekerfde motieven, vooral molens, namen en jaartallen 1774 en 1764.

Ten oosten, aan de straat gelegen bakhuis van het tweedelige type met voor- en achterpuntgevel afgewerkt met muurvlechtingen en laag deurtje.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Nieuwenhove [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35160 (Geraadpleegd op )