Landhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Gavere
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 46, Gavere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gavere (actualisaties: 16-04-2008 - 18-04-2008).
  • Adrescontrole Gavere (adrescontroles: 25-02-2008 - 25-02-2008).
  • Inventarisatie Gavere (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aanvankelijk vlakbij de Schelde aan de aanlegplaats en veerpont gelegen landhuis met uitgestrekte tuin waarin resten van het vroegere zogenaamde "slot van Gavere" opgegraven werden. Midden 19de eeuw zomerverblijf van de familie Varenbergh, nadien van dokter en burgemeester Haegens. Thans nog achterin en lager gelegen imposant burgerhuis met voortuintje (hek verdwenen) bestaande uit een midden 19de-eeuwse voorbouw met voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat) en een 18de-eeuwse achterbouw onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde voorgevel, verticaal gemarkeerd door vlakke pilasters waartussen rondboogvensters onder booglijst gevat zijn.

Persiennes op de begane grond. Centrale rondboogdeur met bekronend gebombeerd ijzeren balkon op voluutconsoles. Aflijnende houten kroon- en tandlijst op consoles. Rechts nieuwbouw in plaats van een vroegere vleugel met torentravee. Beraapte linker zijgevel en zichtbare gevel van de achterbouw met korfboogpoort en oculus in rechter travee.

Oudere achtervleugel uit de 18de eeuw, van negen traveeën met bepleisterd en beschilderd parement, geleed door horizontale en verticale platte banden ter aflijning van de rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling. Centraal vergroot venster en poort in de zesde en zevende travee.

Interieur met Lodewijk XVI-salons met stucplafond en versierde schouwmantels in de achtervleugel en 19de-eeuwse wenteltrap met koepel in de voorbouw. Brede gang links met laat 19de-eeuwse muurschilderingen met landschapstaferelen, links het Comomeer, rechts, naar verluidt, "les gorges du Tarn", gesigneerd "A. Mechiels, peintre, Ch. d'Anvers 130". Links, op de achterbouw, voormalige koetshuizen van heden twee bouwlagen en drie traveeën onder mank zadeldak (Vlaamse pannen), in kern eveneens uit de 18de eeuw en gekenmerkt door brede korfboogpoorten aan de tuinzijde.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gavere

Gavere (Gavere)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.