erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
36350
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36350
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, vroeger volledig ommuurd voorerf, nog omhaagd achtererf met boomgaard. IJzeren toegangshek naast het zijdelings aan de straat palend boerenhuis van tien traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak (Vlaamse pannen, grotendeels vervangen door leien), uit de 18de eeuw. Rechts aandak met muurvlechtingen, schouderstukken en cijferankers die het jaartal 1758 vormen. Eigenlijk woongedeelte van zeven traveeën, eerste twee traveeën met stallen, laatste travee rechts dienstig als wagenhuis, vroegere doorrit met houten latei gedicht in de achtergevel. Verankerde en gewitte bakstenen gevels op gepikte plint. Drie rechthoekige vensters met houten bovendorpel, groengeverfde luiken en 19de-eeuws houtwerk. Een lage steekboogdeur. Dakoverstek met houten dakzool op geprofileerde daklijstbalkjes. Een getoogd opkamervenster in de achtergevel. Acht traveeën breed verlengd pannen achterdakschild met rechthoekige staldeuren en luchtspleten. Interieur met houten zoldering op moerbalken met versierde slof rustend op console.

Gedeeltelijk vernieuwde en gewijzigde bakstenen dwarsschuur met zadeldak (Vlaamse pannen). Gewitte erfgevel onder een dakoverstek met houten dakzool op daklijstbalkjes.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36350 (Geraadpleegd op )