Pastorie van het Groot Begijnhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Aartsbisschoppelijk convent, Convent der Tien geboden
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Hoviusstraat
Locatie Hoviusstraat 23, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Groot Begijnhof: pastorie

Deze bescherming is geldig sinds 13-12-1977.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van het Groot Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beschrijving

"Aartsbisschoppelijk convent" of "Convent der Tien geboden", nu pastorie van het Groot Begijnhof, opgericht in 1620, zie gevelsteen boven deur met opschrift "'t Convent van de thien gheboden alias aertsbischop convent gefondeert 27 Mey 1620 bij den hoochweerdichsten ende devruchticksten heere heer Mathias van den Hove aartsbisschop van Mechelen zaliger memorie" en arduinen gevelsteen met jaartal 1620 in rechterzijtrapgevel.

Traditioneel breedhuis (dubbelhuistype) van bak- en zandsteen; zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien en kunstleien) onderbroken voor getrapt dakvenster met bolkozijn aan voor- en achtergevel. Voormalige kruiskozijnen, in de 19de eeuw verlaagd en aangepast. Rechthoekige deur waarboven witgeschilderde renaissancecartouche met genoemd opschrift, rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld ter vervanging van Mozesbeeld dat verdween in 1797; bekronend wapenschild van Mathias van den Hove tussen twee engelen. Gedichte steigergaten, uitstekende kroonlijst op houten daklijstbalkjes.

Gelijkaardige achtergevel met slechts drie zichtbare traveeën en enkele gewijzigde muuropeningen; haaks dienstgebouw met oudere kern: zie sporen van muurvlechtingen in de linkerzijgevel. Zijtrapgevels gemarkeerd door speklagen, arduinen gevelsteen met jaartal 1620 in top, en voormalige kruiskozijnen. Rechts een gedicht kruiskozijn. Links een overhoeks topstuk en drie bolkozijnen. Tegenover de achtergevel een dienstgebouw van een bouwlaag onder zadeldak. Korfboogvormige muuropeningen met zandstenen imposten en houten waaier boven tussendorpel. Linkerzijpuntgevel met schouderstukken en muurvlechtingen. Ommuurde tuin met nisjes.

Links naast de pastorie, aan de straatzijde, gecementeerde tuinmuur gemarkeerd door laat-gotisch tudorboogdeurtje uit de eerste helft van de 16de eeuw in een zandstenen omlijsting onder druiplijst met verweerde imposten en sluitsteen. Erboven: afdakje op houten daklijstbalkjes. Volgens Godenne eertijds een van de toegangen tot het Blijdenbergklooster.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoviusstraat

Hoviusstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.