Sint-Apolloniakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Genoelselderen
Straat Millerstraat
Locatie Millerstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Apolloniakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Sint-Apolloniakapel

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Merkwaardige, ronde kapel, volgens een recente datering, ingekrast in de gecementeerde timpaanvulling van 1700, vrij hoog boven het straatniveau gelegen, op een kunstmatige, recent met kasseien bezette heuvel.

Bakstenen gebouw met mergelstenen banden onder een koepelvormige afdekking (oorspronkelijke bedekking verdwenen). Vooruitspringend portaal van mergelsteen, met driehoekige frontonbekroning. Rondboogportaal met geprofileerde druiplijst en dito imposten.

Gecementeerd interieur, op de koepel na: mergelstenen ribben op gesculpteerde consoles.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Genoelselderen

Genoelselderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.