Mergelwoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Kanne
Straat Avergat
Locatie Avergat 30-32, 40, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mergelwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Mergelwoning
gelegen te Avergat 32 (Riemst)

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-2006.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Avergat

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorbeelden van 19de- en begin 20ste-eeuwse woningen, gedeeltelijk ingebouwd in de rotswand van de Plattenberg.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Avergat

Avergat (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.