Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Avergat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-03-1995 tot heden
ID: 2068   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2068

Besluiten

Geografisch pakket Riemst
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1995  ID: 2826

Beschrijving

De straat Avergat te Kanne is met zijn bebouwing beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Avergat is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als dalwand begrensd door de zogenaamde 'Mosserdel' en 'Susserdel', waarvan het achterliggende plateau gedurende eeuwen werd ontgonnen voor de winning van mergel als bouwsteen.
Het zo typisch karakter van de semi-troglodieke bewoning, de grillige bergwand, de plaatselijk dagzomende mergel en de kenmerkende dominante ingang naar de drie gangenstelsels van Driesberg, Putberg en Grootberg dient behouden te worden.

historische waarde

Als dalwand begrensd door de zogenaamde 'Mosserdel' en 'Susserdel', waarvan het achterliggende plateau gedurende eeuwen werd ontgonnen voor de winning van mergel als bouwsteen.
Het zo typisch karakter van de semi-troglodieke bewoning, de grillige bergwand, de plaatselijk dagzomende mergel en de kenmerkende dominante ingang naar de drie gangenstelsels van Driesberg, Putberg en Grootberg dient behouden te worden.

wetenschappelijke waarde

Als dalwand begrensd door de zogenaamde 'Mosserdel' en 'Susserdel', waarvan het achterliggende plateau gedurende eeuwen werd ontgonnen voor de winning van mergel als bouwsteen.
Het zo typisch karakter van de semi-troglodieke bewoning, de grillige bergwand, de plaatselijk dagzomende mergel en de kenmerkende dominante ingang naar de drie gangenstelsels van Driesberg, Putberg en Grootberg dient behouden te worden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Avergat

Avergat (Riemst)
Het Avergat is de oeroude naam van de dalwand en de aan de voet ervan lopende straat, begrensd door de zogenaamde Mosserdel en Susserdel.


Is de omvattende bescherming van

Bunker O en oorlogsmonument Avergat

Tiendenberg zonder nummer (Riemst)
Bunker uit het interbellum met oorlogsmonument gelegen op de westelijke valleiflank van de Jeker in Avergat, tegenover de brug over het Albertkanaal en langs een veldweg genaamd Tiendebergweg.


Mergelwoning

Avergat 10 (Riemst)
Tweelagig enkelhuis, deels onder zadeldak; deels onder lessenaarsdak, gebouwd in mergel. Achter de woning bevindt zich een grotkelder, toegankelijk via de woning.


Mergelwoning

Avergat 12 (Riemst)
Dubbelhuis, opgebouwd als een gecementeerde mergelconstructie. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die toegankelijk is vanuit de woning


Mergelwoning

Avergat 20 (Riemst)
Tweelagig enkelhuis, deels onder zadeldak; deels onder lessenaarsdak, gebouwd in mergel. Achter de woning bevindt zich een grotkelder, toegankelijk via de woning.


Mergelwoning

Avergat 34 (Riemst)
Enkelhuis met een aanbouw tegen de zijgevel. De woning is uitgevoerd in witgekalkte mergel.


Mergelwoning

Avergat 42 (Riemst)
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak.


Mergelwoning

Avergat 60 (Riemst)
Dubbelhuis gebouwd in mergel en witgekalkt. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die diende als groeve om de woning te bouwen, toegankelijk via de woning en er onlosmakelijk mee verbonden.


Mergelwoning

Avergat 68 (Riemst)
Dubbelhuis van drie traveeën met een voorgevel van twee bouwlagen en een achtergevel van één bouwlaag. Witgekalkte mergelbouw onder asymmetrisch zadeldak.


Mergelwoningen

Avergat 30-32, 40 (Riemst)
Voorbeelden van 19de- en begin 20ste-eeuwse woningen, gedeeltelijk ingebouwd in de rotswand van de Plattenberg.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kanne met het plateau van Caestert, de Tiendeberg en de Muizenberg

Kanne, Vroenhoven (Riemst)
Kanne is gelegen aan de benedenloop van de Jeker, die enkele kilometers verder in de Maas uitmondt. Het Jekerdal, evenals het in 1930-34 aangelegde Albertkanaal, is er diep in het substraat ingesneden, waardoor zeer steile hellingen voorkomen. Tussen de Jekervallei en de Maasvallei is de Sint-Pietersberg gelegen waarvan het landschappelijk meest gave deel het plateau van Caestert is.


Westelijke valleiflank van de Jeker

Avergat, Meerland, Muizenberg, Tiendenberg (Riemst)
Op de Jekerhellingen met hun steile en door droge dalen versneden helling wisselen akkers, een boomgaard, schaarse houtige begroeiingen en bloemenrijke graslanden elkaar af. In dit gebied komen talrijke mergelgroeven voor. Verschillende monumenten herdenken de gevechten van 10 mei 1940.