Pastorie Sint-Albanusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Vlijtingen
Straat St.-Albanusstraat
Locatie St.-Albanusstraat 2, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Albanusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Albanusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Albanusparochie: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie, gebouwd in 1868 in neoclassicistische stijl. De oorspronkelijk pastorie bevond zich aan het eind van de Ophemmerstraat. Vanaf 1551 wordt de pastorie vermeld op de huidige plaats. Gedurende de oorlog van Lodwijk XIV tegen Holland (1672-1678) wordt de pastorie door Duitse soldaten afgebrand. Ze wordt heropgebouwd in 1687, doch opnieuw zwaar beschadigd of verwoest bij de slag van Lafelt (1747).

U-vormig gebouw met centraal gedeelte van drie traveeën en hoekrisalieten van één travee, twee bouwlagen onder schilddak.

Bakstenen gebouw met afwerking van mergelsteen voor de hoekblokken en hardsteen voor de venster- en deuromlijstingen. De vensters zijn rechthoekig onder hardstenen latei of rondboogvormig (centraal gedeelte); rondboognis tussen de bovenvensters. Rondboogdeur in een rechthoekige geprofileerde omlijsting.

  • SIMENON W., Geschiedenis der voormalige heerlijkheid Vlijtingen, Maastricht, 1901.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Aanvullende informatie

De omgeving van de pastorie bestaat uit de tuin, omgeven door een lage bakstenen muur met een haag. In 2006 werd hier een waterput, cisterne of afvalput aangetroffen; mogelijk te associëren met de 19de-eeuwse pastorie.

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000398, Riemst: 45 monumenten en 26 dorpsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).
  • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 915030 Dekenij.

Elsen, Liedewij (08-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Vlijtingen

Vlijtingen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.