Gildehuis van de bontwerkers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Graanmarkt
Locatie Graanmarkt 1, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gildehuis van de bontwerkers

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Gildehuis van de bontwerkers

Deze bescherming is geldig sinds 31-05-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig ambachtslokaal der bontwerkers. Hoekhuis Vlasmarkt en Koppelkist. Gerestaureerd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder wolfsdak (mechanische pannen), uit midden 17de, tweede helft 17de eeuw, met benedenverdieping aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw.

Bakstenen gebouw op kalkstenen plint, met geprofileerde mergelstenen kroonlijst en gesmeed ijzeren muurankers met krullen. Op de eerste bouwlaag, getoogde vensters in classicistische stijl: kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen (tweede helft 18de eeuw); op de tweede bouwlaag voormalige kalkstenen kruiskozijnen waaruit de stenen onderverdeling werd verwijderd; negblokken en kordon vormende dorpels; voormalige mergelstenen bolkozijnen met negblokken en verbonden dorpels op de bovenverdieping. Deur confer benedenvensters (tweede helft 18de eeuw).

De zijgevel, zijde Vlasmarkt, heeft geen 18de-eeuwse aanpassing. Vensters zoals in de voorgevel, een aantal gedicht; oculus en geprofileerde boog in de geveltop.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Graanmarkt

Graanmarkt (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.