Burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Piepelpoel
Locatie Piepelpoel 19-21, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Samenhorende burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 12-05-2005.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Samenhorende burgerhuizen: tuin met onder- en bovengrondse restanten
gelegen te Corversstraat, Piepelpoel (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 12-05-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelijkaardige huizen, mogelijk oorspronkelijk één geheel. Enkel- en dubbelhuis van respectievelijk twee en vijf traveeën en drie bouwlagen, nummer 19 onder zadeldak, nummer 21 thans onder (recent) mansardedak. Gebouwd circa 1770.

Bakstenen lijstgevels, voorzien van getoogde muuropeningen in kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen; de benedenvensters waren oorspronkelijk beluikt.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Aanvullende informatie

De tuin achter de burgerhuizen is een conglomeraat van oudere bouwpercelen. Hier zijn immers nog de resten van verschillende kleine gebouwtjes bewaard bleven, waaronder enkele gedempte kelders aan de Corversstraat. Dieper in de tuin bevinden zich de resten van een schijnbaar 17de-eeuwse constructie. Het betreft een oude buitenmuur in baksteen en mergel, met enkele houten kloosterkozijnen, gedeeltelijk met negblokken omlijst. De vroegere binnenzijde van de constructie draagt de sporen van een brede schoorsteen. Het terrein heeft derhalve een groot archeologisch potentieel.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002433, Piepelpoel 19+21: twee mogelijk samenhorende woonhuizen (links met 17de-eeuwse kern, beide met 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen) (S.N., 2005).

Declercq, Daan (16-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Piepelpoel

Piepelpoel (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.