Gemeentelijke Jongens en -Tekenschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Gemeentelijke Jongens en -Teekenschool
Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Sint-Maternuswal
Locatie Sint-Maternuswal 3, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke Jongens en -Tekenschool

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gemeentelijke Jongens en -Tekenschool: voorhof
gelegen te Sint-Maternuswal 3 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-2002.

omvat de bescherming als monument Gemeentelijke Jongens- en Tekenschool: gevels, bedaking en omheiningsmuur met hekwerk
gelegen te Sint-Maternuswal 3 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige tekenschool, thans kunstacademie. Neoromaans getint, U-vormig gebouw, omgeven door een lage muur met hek. De centrale vleugel telt vijf, de zijvleugels vijf + drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddaken (Vlaamse pannen). Op de sluitsteen van de deur gedateerd 1867.

De bakstenen lijstgevels zijn geritmeerd door middel van ingediepte, rondboogvormige muurvlakken, waarbinnen de rondboogvensters. Middenrisaliet in de centrale vleugel, bekroond met een driehoekig fronton met natuurstenen boogfries en voorzien van een bifora met natuurstenen zuilen en bogen. Neoromaanse rondboogdeur.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Tongeren

Tongeren (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.