erfgoedobject

Hoeve Herkwinning

bouwkundig element
ID
37527
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37527

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Herkwinning
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Belangrijke, voorheen gesloten hoeve, gelegen in een laag, moerassig brongebied aan de Molenbeek. In kern gotisch met enkele renaissancekenmerken; deze 16de-eeuwse kern werd herhaaldelijk aangepast: midden 18de eeuw, midden 19de eeuw, tweede helft 19de eeuw en recente wijzigingen aan het woonhuis. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom een rechthoekig, gekasseid erf, bereikbaar via een gekasseide oprit en een poortgebouw.

Gotisch poortgebouw, de onderbouw van mergelsteen, de bovenbouw van baksteen, uit een recentere periode; spitsboogvormige inrijpoort in een verankerde omlijsting van gebouchardeerde kalkstenen blokken met afgeschuinde neg en imposten. Aan de erfzijde een korfboogvormige bakstenen poort uit de 19de eeuw. In de doorgang bevindt zich de deur naar het woonhuis: rechthoekig in een vlakke, kalkstenen omlijsting (eerste helft 19de eeuw).

Woonhuis in de oostvleugel. In de oostgevel bleef de eerste bouwlaag van mergelsteen bewaard, met restauraties van baksteen. Gewijzigde muuropeningen (tweede helft 19de eeuw) zowel in de erfzijdegevel als in de oostgevel. Enkele behouden, zij het gedichte mergelstenen kruis- en kloosterkozijnen in renaissancestijl (16de eeuw): geprofileerde omlijsting met negblokken en fraai geprofileerde druiplijst. In de 19de eeuw werd een gedeelte van het gebouw als schuur ingericht: bakstenen rondboogpoort in de linkse travee aan erfzijde.

Oude stalvleugel ten noorden van het erf; van de oude kern (16de-17de eeuw) getuigt het S-vormig, gesmeed ijzeren muuranker en de thans gedichte, rondboogvormige deur met onregelmatig geplaatse kalkstenen negblokken; overige muuropeningen uit de 19de eeuw. Recentere stal naast de inrijpoort (midden 19de eeuw), en recente, lage stalvleugel ten zuiden.

Dwarsschuur ten noorden: stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; ankerbalkgebint met zichtbare regels. Twee rechthoekige poorten in houten omlijsting.

Buiten het erf, rechts van de oprit, dienstgebouw met bakhuis (?). Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern laat-gotisch (kalkstenen nis met accoladeboogvormige latei), aangepast circa 1770 (getoogde vensters in kalkstenen omlijsting met sluitsteen) en eind 19de- begin 20ste eeuw (voorgevel met lage poort).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Hoogstamboomgaard bij hoeve de Herkwinning

  • Is deel van
    Overrepen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Herkwinning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37527 (Geraadpleegd op 19-06-2021)