Hoeve Blancktyshof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kinkenberg
Locatie Kinkenberg 6, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Blancktyshof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Blancktyshof: resterende gebouwen hoevecomplex
gelegen te Kinkenberg 6 (Voeren)

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

omvat de bescherming als monument Hoeve Blancktyshof: woonhuis en inrijpoort
gelegen te Kinkenberg 6 (Voeren)

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Kinkenberg

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1960.

Beschrijving

Gesloten hoeve, op de nis boven de deur gedateerd 177[.], de bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de vleugel aan straatzijde.

Deze vleugel omvat het boerenburgerhuis en de inrijpoort: vijf traveeën en twee bouwlagen op een licht verhoogde begane grond; kalkstenen keldervenster. Lijstgevel met bakstenen muizentandfries onder de kroonlijst. Getoogde muuropeningen in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop, sluitsteen en duimen van de oorspronkelijke luiken; kleine bakstenen oculi als zoldervensters. Verankerde, bakstenen korfboogpoort met kalkstenen posten.

De L-vormige noordelijke stalvleugel dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw. De dienstgebouwen aan erfzijde werden grotendeels gewijzigd; de stalvleugel aan de noordzijde behield een aantal muuropeningen in kalkstenen omlijsting, waarschijnlijk hergebruikt materiaal. De gevels aan straatzijde zijn voorzien van kleine, rechthoekige houten vensters, sommige getralied, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gesmeed ijzeren muurankers met krullen.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.