Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kinkenberg
Locatie Kinkenberg 6A-B, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: 19de-eeuws volume en inrijpoort
gelegen te Kinkenberg 6B (Voeren)

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

omvat de bescherming als monument Gesloten hoeve: boerenwoning
gelegen te Kinkenberg 6B (Voeren)

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Kinkenberg

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1960.

Beschrijving

Hoeve met aan de straatzijde een 19de-eeuwse bakstenen gevel met rondboogvormige, bakstenen inrijpoort en recente vensters en deur. Aan de zijde van het erf bleef de woonhuisgevel uit de tweede helft van de 17de eeuw bewaard, voorzien van kruiskozijnen in een kalkstenen omlijsting met negblokken.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.