Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Schophem
Locatie Schophem 77, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Gebouwen uit de tweede helft van de 18de eeuw en begin 19de eeuw, met verschillende recentere aanpassingen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de noordvleugel.

Korfboogvormige bakstenen inrijpoort voorzien van kalkstenen posten, imposten en sluitsteen met datering: IHS/ M H/ 1772.

Woonhuis ten westen van het erf, boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, op de deurlatei gedateerd 1800. Bakstenen gevel op een plint van kalkstenen breuksteen; verhoogde begane grond. De gevelordonnantie werd vrij grondig gewijzigd; van de oorspronkelijke muuropeningen rest een rechthoekig venster in kalkstenen omlijsting met duimen en de rechthoekige empiredeur in kalkstenen omlijsting met oorspronkelijk houtwerk en bovenlicht.

Oude stalvleugel ten noorden van het erf, naast de inrijpoort. De muuropeningen werden aangepast; in het poortgebouw bleef een getoogde staldeur bewaard in een gebouchardeerde kalkstenen omlijsting met negblokken en sluitsteen, laatst genoemde met datering 1762. Recentere stalvleugel ten oosten.

Dwarsschuur met stal achteraan het erf, voorzien van een korfboogvormige, bakstenen poort met kalkstenen sluitsteen. Overige muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Schophem

Schophem (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.