erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
37806
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37806

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met de gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.

Ten zuidoosten, woonhuis uit begin 20ste eeuw. Breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen gebouw op een verhoogde begane grond. Getoogde bakstenen vensters met hardstenen lekdrempels; getoogde deur in een hardstenen omlijsting.

Kleine, losstaande stal rechts van het woonhuis (tweede helft 18de eeuw?), onder mank zadeldak (Vlaamse pannen). Gebouw in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; vrij rijke doch gewijzigde timmer; hoge bakstenen stoel; gewijzigde muuropeningen.

Ten zuidwesten van het erf, een langgerekte vleugel die uit twee duidelijk onderscheiden delen bestaat, links een gedeelte in stijl- en regelwerk, thans woonhuis, rechts een bakstenen stal uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het linkse gedeelte werd met een halve verdieping verhoogd, zodat beide gebouwen thans een gelijke nokhoogte hebben; zadeldaken (Vlaamse pannen). Het woonhuis heeft een zeer rijke timmer met kleine, vierkante vakken (17de eeuw?), waarvan de authenticiteit door het vullen met baksteen niet meer achterhaald kan worden; breukstenen stoel. Verhoogde begane grond. Recente muuropeningen. De gevel aan straatzijde is een vrij recente gevel van silexblokken met bakstenen muuropeningen. De aansluitende, bakstenen stal uit de tweede helft van de 19de eeuw heeft getoogde bakstenen vensters en een lage poort onder metalen I-balk.

Stal ten noordoosten van het erf, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van rechthoekige halfdeuren en laadvensters in hardstenen omlijsting, en kleine, halfronde, bakstenen vensters.

Dwarsschuur ten noordwesten van het erf, met kern uit de 17de eeuw (kalkstenen onderbouw in de zuidwestelijke zijgevel), het vrij rijke vakwerk van voor- en achtergevel dateert waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Zadeldak (Vlaamse pannen) met voorheen steilere dakhelling. Stijl- en regelwerk met kleine, vierkante vakken en bakstenen vullingen, in het zuidwestelijke gedeelte tevens voorzien van schuingeplaatste schoren. Breukstenen stoel. Gewijzigde vensters en deuren; mogelijk originele poorten, rechthoekig in houten omlijsting. Bakstenen zuidwestelijke zijgevel op een onderbouw van kalkstenen breuksteen, afgewerkt met kalkstenen hoekbanden; in de geveltop, resten van de muurvlechtingen van het voormalige aandak, en drie ronde, bakstenen uilengaten. Tegen de erfzijdegevel schop onder lessenaarsdak.


Bron: SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Geknotte zomerlinde als welkomstboom

 • Omvat
  Geschoren meidoornhaag bij hoeve

 • Omvat
  Notenboom op boerenerf

 • Is deel van
  Remersdaal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losstaande bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37806 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.