Hoeve met losstaande bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Smidt
Locatie Smidt 1-3, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve met losse bestanddelen

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met losse bestanddelen: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losstaande bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met de gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.

Ten zuidoosten, woonhuis uit begin 20ste eeuw. Breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen gebouw op een verhoogde begane grond. Getoogde bakstenen vensters met hardstenen lekdrempels; getoogde deur in een hardstenen omlijsting.

Kleine, losstaande stal rechts van het woonhuis (tweede helft 18de eeuw?), onder mank zadeldak (Vlaamse pannen). Gebouw in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; vrij rijke doch gewijzigde timmer; hoge bakstenen stoel; gewijzigde muuropeningen.

Ten zuidwesten van het erf, een langgerekte vleugel die uit twee duidelijk onderscheiden delen bestaat, links een gedeelte in stijl- en regelwerk, thans woonhuis, rechts een bakstenen stal uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het linkse gedeelte werd met een halve verdieping verhoogd, zodat beide gebouwen thans een gelijke nokhoogte hebben; zadeldaken (Vlaamse pannen). Het woonhuis heeft een zeer rijke timmer met kleine, vierkante vakken (17de eeuw?), waarvan de authenticiteit door het vullen met baksteen niet meer achterhaald kan worden; breukstenen stoel. Verhoogde begane grond. Recente muuropeningen. De gevel aan straatzijde is een vrij recente gevel van silexblokken met bakstenen muuropeningen. De aansluitende, bakstenen stal uit de tweede helft van de 19de eeuw heeft getoogde bakstenen vensters en een lage poort onder metalen I-balk.

Stal ten noordoosten van het erf, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van rechthoekige halfdeuren en laadvensters in hardstenen omlijsting, en kleine, halfronde, bakstenen vensters.

Dwarsschuur ten noordwesten van het erf, met kern uit de 17de eeuw (kalkstenen onderbouw in de zuidwestelijke zijgevel), het vrij rijke vakwerk van voor- en achtergevel dateert waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Zadeldak (Vlaamse pannen) met voorheen steilere dakhelling. Stijl- en regelwerk met kleine, vierkante vakken en bakstenen vullingen, in het zuidwestelijke gedeelte tevens voorzien van schuingeplaatste schoren. Breukstenen stoel. Gewijzigde vensters en deuren; mogelijk originele poorten, rechthoekig in houten omlijsting. Bakstenen zuidwestelijke zijgevel op een onderbouw van kalkstenen breuksteen, afgewerkt met kalkstenen hoekbanden; in de geveltop, resten van de muurvlechtingen van het voormalige aandak, en drie ronde, bakstenen uilengaten. Tegen de erfzijdegevel schop onder lessenaarsdak.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

omvat Geknotte zomerlinde als welkomstboom

Smidt 1, Smidt 3 (Voeren)

omvat Geschoren meidoornhaag bij hoeve

Smidt 1, Smidt 3 (Voeren)

omvat Notenboom op boerenerf

Smidt 1, Smidt 3 (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.