Geografisch thema

Remersdaal

ID: 13829   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13829

Beschrijving

De bewoning klimt op tot de prehistorie (neolithische vindplaatsen, Roodbos).

Remersdaal (in 12de eeuw vermeld als Regenbert Vallis; 1224: Renbievaz) behoort waarschijnlijk sinds 11de eeuw tot het hertogdom Limburg. Vermoedelijk was het een domein van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Aken, waarover de ridders van Remersdaal, behorende tot het beroemde geslacht Scavedris (13de eeuw), optraden als voogd. De heerlijkheid was een leen van het graafschap Valkenburg, dat in 1378 door Brabant wordt verworven. Ze omvatte kasteel (Het Hoes), lagere en middele rechtspraak. In 1285 wordt dit kasteel door hertog Jan I van Brabant verwoest. Achtereenvolgens is de heerlijkheid in bezit van de families van der Smitzen (1381), van Gulpen (15de eeuw), van Eynatten (1537) en de Furstenberg (18de eeuw). Naast deze heerlijkheid bevonden zich op het grondgebied nog andere Valkenburgse lenen met heerlijke rechten en lagere rechtspraak: het Clermontshof (confer Clermontshofstraat), Boender en het Lancveltleen, dat de heren van Remersdaal in 17de eeuw verwierven. Voorts bevond er zich een allodiaal goed, Obsinnich, met kasteel en hoeve. In 1711 worden deze vier schepen- en laatbanken samengevoegd. Voor de hogere rechtspraak was Remersdaal onderworpen aan de schepenbank van Montzen, die zelf in 1648 deel ging uitmaken van de hoofdbank van Hombourg. Remersdaal bleef tot 1852 een deel van de gemeente Hombourg; in dat jaar wordt het een zelfstandige gemeente.

De Sint-Heribertusparochie is waarschijnlijk als kapel gesticht door het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Aken; in 1558 wordt ze vermeld als een kapel afhangend van de kerk van Teuven, in 17de en 18de eeuw bediend door de pastoor van Teuven. Het patronaat behoorde aan de heer van Remersdaal, de tienden aan het Clermontshof en aan de abdij van Rolduc, die haar deel later afstaat aan de abdij van Sinnich te Teuven. In 1833 wordt Remersdaal een zelfstandige parochie.

Landbouwgemeente, volledig afgestemd op de veeteelt, wat in het landschap tot uitdrukking komt door de vrijwel uitsluitende aanwending van het areaal als weideland. De evolutie van gemengd bedrijf met overwegende akkerbouw naar een eenzijdige veeteelteconomie zette in het Gulpdal vroeger in dan in de gemeenten op de Maasterrassen, met name rond midden 18de eeuw; de Ferrariskaart (1771-1777)vertoont nog een ongeveer even grote oppervlakte akkerland als grasland. De "Vergrünländung" raakt hier, zoals in de andere Voergemeenten in een scherpe versnelling op het einde van de vorige eeuw, om in het midden van de 20ste eeuw, 93,30 procent van het landbouwareaal te omvatten. Naast landbouw heeft de gemeente nooit enige vorm van industrie gekend, wat in deze eeuw een daling van het bevolkingscijfer door uitwijking tot gevolg had (1856:532; 1976:416).

De Gulp stroomt op de oostelijke grens van het grondgebied; steile dalhelling aan de oostzijde, zwakke westhelling.

De sterk verspreide bewoningsvorm wijkt af van de meer ten westen gelegen Voerdorpen, die een in wezen Haspengouws patroon van gesloten bebouwing kennen, hij leunt meer aan bij die van de dorpen van het Land van Herve. De enige gesloten straatwand is die van het Dorp, waarin ook het gemeentehuis is opgenomen; hij ontstond vrij recent, gelijktijdig met de bouw van de nieuwe kerk. De bebouwing bestaat grotendeels uit hoeven met losstaande bestanddelen, een aantal van het zeer oude, tweeledige type; bij de oudere hoeven is de omschakeling van gemengd landbouwbedrijf naar veeteelteconomie af te lezen uit de verbouwing van de schuur tot stal.

Oppervlakte: 862 hectare. Aantal inwoners: 433 (1970).

 • De Voerstreek (De Tijdspiegel, 31, 1976, 2-3, pagina 22-24).
 • de RYCKEL A., Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 482-484.
 • GRONDAL G., Notices historiques sur Remersdael, Verviers, 1953.
 • GRONDAL G., La commune de Remersdael (Bulletin de la Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, 21, 1929, pagina 67-70).
 • KNAPEN-LESCRENIER A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège. Les âges de la Pierre (Nationaal Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. Reeks a/ Bibliografische repertoria) Brussel, 1966, pagina 265-268.
 • MATHIS A., Remersdael: Bois-Rouge (Archeologie, 1985, 2, pagina 100).
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken (Vlaamse Toeristische Bibliotheek), pagina 41-43.
 • VAN GELDER W. , Voerstreek (Toeristisch Wegwijs), Antwerpen, pagina 30-31.
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49)

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties

 • Is deel van
  Voeren
  Voeren (Limburg)

 • Omvat
  Billen
  Billen (Voeren)

 • Omvat
  Born
  Born (Voeren)

 • Omvat
  Bounder
  Bounder (Voeren)

 • Omvat
  Clermontshof
  Clermontshof 9, 9A (Voeren)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Kultjen 4 (Voeren)

 • Omvat
  Elekriciteitscabine
  Mabrouck zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Elektriciteitscabine
  Graef zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkant
  Cobus zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkant bij weidepoel
  Hagelstein zn (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde kaphaag
  Hagelstein zn (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren meidoornhaag bij hoeve
  Hagelstein 15 (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren sierhaag van haagbeuk
  Kultjen 15 (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren veekeringshagen van meidoorn
  Reesberg (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren veekeringshagen van meidoorn in Remersdaal
  Remersdaal (Voeren)

 • Omvat
  Grenspalen
  Kasteelstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gulpvallei met omgeving
  Remersdaal, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hagelstein (Remersdaal)
  Remersdaal (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutbosje
  Bounder zn (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutstoof van es met wegkruis
  Mabrouck (Voeren)

 • Omvat
  Herenhuis van 1870
  Obsinnich 11, 13 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Driesen
  Driesschen 1, 3 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Mabrouck 10, 10B, 10C (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Rozengaerden 5 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Smidt 1, 3 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Smidt 7, 9 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen en gedenkteken
  Mabrouck 8 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Middelhof
  Middelhof 1 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Neubau
  Neubau 1 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve van het kasteel van Obsinnich
  Obsinnich 4 (Voeren)

 • Omvat
  Houten kruis
  Vrijthof zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houten kruis met gietijzeren Christusbeeld
  Graef zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant bij weidepoel
  Hagelstein zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant bij weidepoel
  Hagelstein zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs zijbeek Gulp
  Bounder zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op spoorwegberm Lijn 38
  Hagelstein zonder nummer, Mabrouck zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Vrijthof zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Roodbos, Rozengaerden (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Rozengaerden zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Mabrouck zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Middelhof zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij Lourdesgrot
  Neubau (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg Mabrouck
  Mabrouck zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud in verlaten holle weg
  Middelhof zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs spoorweg
  Remersdaal, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Mabrouck zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Mabrouck (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud van holle weg
  Cobus zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud van holle weg
  Middelhof zn (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Kultjen (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Kultjen (Voeren)

 • Omvat
  Kasteel van Obsinnich
  Obsinnich 6 (Voeren)

 • Omvat
  Knoteik als hoekboom
  Bounder zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotessenrij
  Cobus zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotessenrij
  Kultjen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuk als hoekboom
  Neubau (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Mabrouck 7 (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Pontus 1 (Voeren)

 • Omvat
  Lourdesgrot
  Neubau zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Meerstammige beuk
  Bounder zn (Voeren)

 • Omvat
  Molen van Obsinnich
  Obsinnich 8 (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande beuken op talud holle weg
  Obsinnich (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande linde als hoekboom
  Driesschen zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande linde met wegkruis
  Graef zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande zomereik op talud
  Mabrouck (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande zomerlinde bij kruispunt
  Neubau (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande zomerlinde op erf
  Vrijthof 2 (Voeren)

 • Omvat
  Oude kaphaag van haagbeuk
  Hagelstein (Voeren)

 • Omvat
  Reesberg
  Reesberg (Voeren)

 • Omvat
  Remersdaal-Dorp
  Remersdaal-Dorp (Voeren)

 • Omvat
  Roodbos
  Roodbos (Voeren)

 • Omvat
  Spaarvijvers watermolen van Obsinnich en Remersdaalbeek met houtkanten
  Middelhof, Obsinnich (Voeren)

 • Omvat
  Spoorwegviaduct
  Middelhof zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg van Sinnich naar Laschet
  Remersdaal (Voeren)

 • Omvat
  Winkerbergkruis
  Mabrouck zonder nummer (Voeren)