Stadhuis Deinze

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Deinze
Straat Markt
Locatie Markt 21, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadhuis Deinze

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2010.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadhuis van Deinze

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrij monumentaal neoclassicistisch gebouw nog enigszins aansluitend bij het Paladiaanse landhuistype, van 1840-43 naar ontwerp van architect A. de Lancker, ter vervanging van de in 1792 door brand vernielde stadshal.

Historiek

Reeds in 1240 krijgt Deinze stadsrechten. In de 14de eeuw was er een stadshalle met vierschaar en schandpaal op de markt. De Halle werd meermaals herbouwd. De 16de en 17de eeuw betekenen voor Deinze een rampzalige periode met oorlogen en emigratie. De stad moet enkele keren van de grond terug worden opgebouwd. Na de brand van 1792 poogde men op voormalige kloostergronden een nieuw bestuursgebouw – sinds 1794 gemeentehuis genoemd – op te bouwen. Ondertussen werd er gezeteld in twee cafés waarvan de bekendste ‘Het gulden hooft’ heet. Daar bleef men tot de afwerking in 1843 van het huidige stadhuis.

Pas in de 19de eeuw schijnt het economisch beter te gaan onder andere dankzij de vestiging van de zijde-industrie. In 1837 werd de aanzet gegeven voor een nieuw stadhuis door de aankoop van drie privé-huizen en de benoeming van architect De Noyette. Hij werd te duur bevonden en uiteindelijk vervangen door architect Ange de Lancker uit Aarsele.

Het huidige stadhuis werd uiteindelijk vanaf 1840 opgetrokken en begin 1843 werd het door de stadsdiensten betrokken. Omwille van kostenbesparing werd de receptiezaal niet afgewerkt en de trap van eerste naar tweede verdieping niet aangebracht. De benedenverdieping deed dienst als café en conciërgewoning.

Beschrijving

Bepleisterde en beschilderde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen Onder dubbel overlangs schilddak (vernieuwde leien) op een onderbouw van arduin in afgevlakte bossage. Geaccentueerd middenrisaliet van drie traveeën, op de bovenverdieping voorzien van imposante kolossale halfzuilen met Korinthisch kapiteel. Rondboogvormige deurvensters onder zware booglijst op imposten op de hoofdverdieping en blinde vierkante vensters op de bovenste bouwlaag, thans met geschilderde wapenschilden. Rechthoekige benedenvensters en vensters van zijtravee gevat in arduinen omlijsting, onder druiplijst. Aflijnend hoofdgestel met tand- en kroonlijst op klossen.

In 1874 vertrok het vredegerecht uit het gebouw waarna het steeds verder versierd werd. De tweede verdieping lijkt nooit afgewerkt te zijn. Het gewelf van de raadzaal verhinderde immers het functioneel maken van dat verdiep waardoor de vensters blind zijn. Over de inrichtingsdatum en authenticiteit van de raadzaal zelf bestaat onzekerheid. Inwendig grotendeels vernieuwd en uitgebreid in de jaren 1970.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal Beschermingsdossier DO002329, Stad- en gemeentehuizen in Oost-Vlaanderen.

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2010

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.