Villa Julia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Woonhuis Xavier De Cock
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Martens-Latem
Deelgemeente Deurle
Straat Xavier De Cocklaan
Locatie Xavier De Cocklaan 5, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Martens-Latem (adrescontroles: 01-08-2007 - 01-08-2008).
  • Inventarisatie Sint-Martens-Latem (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Julia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Villa Julia

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-2007.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Villa Julia is het voormalige woonhuis met atelier van kunstenaar Xavier De Cock (1818-1896), de Gentse dieren- en landschapsschilder die samen met Emile Claus mede aan de oorsprong ligt van de Leieschilderkunst en de latere Latemse kunstenaarskolonie.

Bibliografie

Kort na z'n huwelijk in 1860 nam Xavier De Cock zijn intrek in het huis aan de Kortrijksesteenweg en bleef er tot zijn dood in 1896. Het huis aan de steenweg fungeerde voor de gebroeders César en Xavier De Cock als uitvalsbasis voor de reizen die ze omstreeks 1870 naar Parijs en het Franse artiestendorp Barbizon ondernamen. In 1884 kocht Xavier De Cock het huis, in het kadaster omschreven als "maison de campagne".

Vanaf 1954 tot 1977 deed de vroegere kunstenaarswoning dienst als gemeentehuis van Deurle, later dienstencentrum en nu gemeentelijke bibliotheek. Voor de ingebruikneming als gemeentehuis werd het aanpalende atelier gesloopt en het huis zeer grondig omgebouwd onder leiding van architect Daniël Van den Heede. Het bouwvolume bleef behouden maar het oorspronkelijk voorkomen is grondig gewijzigd. In 1976-1978 werd achter het dienstencentrum een gemeenschapslokaal opgericht.

Het alleenstaande herenhuis uit de 18de eeuw heeft een kern van 1789, zie gedenksteen binnen. In 1801 werd de "behuysde, beschuerde en bestalde hofstede" door Frans De Paepe verkocht aan Jan Baptist Goossens, landbouwer en stoker op het Goed ter Broeckstraete, die er ook herberg hield. In 1884 werd het huis, in het kadaster omschreven als "maison de campagne", verkocht aan de kunstschilder Xavier De Cock. Een foto van rond 1890, gepubliceerd in het werk van P. Haesaerts (1966, 49), toont de oorspronkelijke toestand met boven de deur het opschrift "Villa Julia".

Beschrijving

Het oorspronkelijk bepleisterd en witgeschilderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) is thans voorzien van gecementeerde gevels en een schilddak. De gevel is opengewerkt met rechthoekige vensters op lekdrempels en een centrale rechthoekige deur in een nieuwe arduinen omlijsting met waterlijst.

Links en rechts achter het huis, bakstenen bijgebouwtjes van één bouwlaag en twee traveeën diep onder pannen zadeldak. Puntgevels met bepleisterd parement met oorspronkelijk korfboogvormige poorten, afgewerkt met gevelbreed driehoekig fronton met oculus.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002313, Kunstenaarswoningen in Sint-Martens-Latem (S.N., 2007).

Datum tekst: 2007

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Xavier De Cocklaan

Xavier De Cocklaan (Sint-Martens-Latem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.