erfgoedobject

Sint-Wivinakapel

bouwkundig element
ID
38968
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38968

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sint-Wivinakapel oorspronkelijk uit de 17de eeuw gelegen op het einde van de dreef in de as van de toegang tot het Sint-Wivinaklooster op een perceel afgezet met lindebomen en toegankelijk via een ijzeren hekken met twee toegangen. Opgericht naast een bron (zie gevelsteen met opschrift: "St.-Wivinabron/ 1130/ water verkrijgbaar/ in/ de kapel en 't klooster/ 1957"). De kapel is elk jaar het einddoel van de Sint-Wivinaprocessie op de eerste zondag van mei. In 1996 werd de kapel mee beschermd als monument met de gebouwen van de Sint-Wivina-abdij (datum besluit: 13 september 1996).

Boven de toegangsdeur van de kapel staat het jaartal "1660" wat kan wijzen op de eerste stenen kapel die op deze locatie stond. De kapel, in de 18de eeuw nog op grondgebied Sint-Ulriks-Kapelle, is meermaals aangepast en de steen met inscriptie "Emmanuel/ Desferrieres/ le 24 d’aout/ 1808" geeft waarschijnlijk de aanpassingen weer die onder de toenmalige eigenaar van de abdij, Emmanuel Desferrieres, werden uitgevoerd. Een tweede steen met inscriptie: "G.H.D.F./ anno/ 1880/ S. Wivine" wijst ook op de grondige aanpassingen in dat jaar. In 1929 wordt er op het kadaster een "gehele herbouwing" opgetekend en krijgt de kapel haar huidig grondplan. Sinds de inventarisatie uit de jaren 1970 is ze nogmaals gerenoveerd. Een foto van begin 20ste eeuw (bewaard in het gemeentearchief) geeft de kapel bepleisterd weer met schijnvoegen en een aangebouwde luifel onder zadeldakje. Deze bepleistering en de houten luifel werden in 1976 verwijderd.

Gedecapeerde kapel in bak- en natuursteen (bij de inventarisatie in de jaren 1970 was de kapel nog gecementeerd) op rechthoekige plattegrond van twee traveeën en een driezijdige koorafsluiting onder leien zadeldak waarvan de nok bekroond is met een ijzeren kruis. Gebruik van zandsteen voor hoekkettingen en de kwarthol geprofileerde omlijstingen van de muuropeningen, voor de afzaat van de plint tegen de voorgevel en de afzaat van de steunberen. Puntgevel met rechthoekige toegangsdeur onder hardstenen latei en houten dubbele deur met ijzer en glas. Bovenaan in de puntgevel bevindt zich een mozaïek met afbeelding van Sint-Wivina met schild. Tegen de zijgevels en en het koor steunberen en in de zijgevels twee rechthoekige muuropeningen met glas in lood.

Eenvoudig bepleisterd en geschilderd interieur met vloertegels met ingelegde motieven en vlakke zoldering. Eenvoudig bakstenen altaar en beeld van Sint-Wivina tegen de achterwand.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling IV (Groot-Bijgaarden), 1929/30.
  • BEECKMANS R. 1997: Honderd jaar Broeders van de Christelijke scholen in Groot-Bijgaarden 1897-1997, Groot-Bijgaarden, 82.
  • ROELANTS N. 2008: Voetsporen van devotie. Processies in Vlaams-Brabant, Leuven, 127.
  • VERBESSELT J. 1967: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel VI, Tussen Zenne en Dender V, Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, Pittem, 103-105.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Wivinakapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38968 (Geraadpleegd op )