Boerenburgerhuis en burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Roosdaal
Deelgemeente Borchtlombeek
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat 2, 10, Roosdaal (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Roosdaal (actualisaties: 22-03-2006 - 02-05-2006).
  • Adrescontrole Roosdaal (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Roosdaal (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie en woningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Boerenburgerhuis met bijgebouwen
gelegen te Pastoriestraat 2 (Roosdaal)

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Boerenburgerhuis (nummer 2), dubbelhuis van vijf traveeën met twee en een halve verdieping onder zadeldak (kunstleien), daterend uit midden 19de eeuw. Baksteenbouw voorzien van rechthoekige vensters met boven- en onderdorpels van arduin en een rechthoekige deur met omlijsting en druiplijst van hetzelfde materiaal.

Het burgerhuis van drie traveeën (nummer 10) behoort nagenoeg tot hetzelfde type.

Beide panden tonen architecturale overeenkomsten met de nabijgelegen pastorie van de Sint-Amandusparochie (nummer 7).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borchtlombeek

Borchtlombeek (Roosdaal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.