erfgoedobject

18de-eeuws pand

bouwkundig element
ID
40877
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40877

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuws pand
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuws pand
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Pand grotendeels opgetrokken uit zandsteen en mogelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw, doch voortgaande op de veelvuldig voorkomende bouwnaden en de mutatieschetsen van het kadaster werd het meermaals sterk aangepast.

J. Lauwers bestempelt dit pand als molenhuis, doch er werden geen bijkomende elementen gevonden om dit te bevestigen. Voortgaande op iconografische bronnen en de mutatieschetsen van het kadaster was het pand oorspronkelijk wel aan de Kleinebeek gelegen.

Op de Ferrariskaart van 1771-1777 wordt in deze omgeving een rechthoekig volume weergegeven nabij een overgang van de Kleinebeek die even verder uitmondt in de Woluwe.

In 1899 wordt er op het kadaster een gedeeltelijke afbraak en een vergroting van het huis geregistreerd; op dat ogenblik is het pand in handen van Lambert-Cousin Guillelmus-Josephus en kinderen. Guillaume Lambert (1818-1909) was één der ontdekkers van het Kempische Steenkoolbekken die in Zaventem in het begin van de jaren 1890 een buitenverblijf liet bouwen. De drie villa's aan de overzijde werden trouwens eveneens in 1899 geregistreerd in opdracht van dezelfde bouwheer.

Oude prentkaarten tonen een bouwwerk, waarvan het volume nog volledig overeenkomt met het huidige, maar diverse muuropeningen zijn sindsdien aangepast. Het hoofdvolume van vijf traveeën telt twee bouwlagen onder aan weerszijden (voor- en achtergevel) sterk overkragend zadeldak van mechanische pannen met de nok parallel aan de straat; voor herstellingen en/of aanpassingen werd baksteen aangewend; naast de mogelijk rond 1900 toegevoegde poorttravee links (zie bouwnaad en verschil van materiaal, baksteen in plaats van zandsteen; op de oude prentkaart is er ook nog een duidelijke bouwnaad in het dak zichtbaar) werden bijkomend drie rechthoekige vensters in een bakstenen omlijsting ingebracht. Ook de andere vensters kregen een nieuwe omlijsting van baksteen en een nieuwe hardstenen lekdrempel. De voormalige laadluiken op de verdieping werden omgevormd tot venster. Rechts is er een lagere aanbouw van twee traveeën en een bouwlaag eveneens onder pannen zadeldak en met gelijkaardig uitzicht; blijkbaar bevond zich hier het bij de inventariscampagne van de jaren 1970 vermelde 18de-eeuwse steekboogvenster met sponning; inmiddels kreeg ook dit venster een bakstenen omlijsting. Ook in de achtergevels werden gelijkaardige aanpassingen doorgevoerd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1899/6.
  • LAUWERS J. 1979: Zaventem: zijn watermolens, zijn Sint-Martinus, zijn luchthaven, Tielt, 162-164.

Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: 18de-eeuws pand [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40877 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.