Geografisch thema

Hector Henneaulaan

ID: 16639   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16639

Beschrijving

De Hector Henneaulaan, oorspronkelijk de Kleinbeekstraat, volgt grotendeels het tracé van de Kleinebeek (zie gemeente-inleiding) die overwelfd werd in de jaren 1930, bij de aanleg van de nieuwe laan. Voortgaande op de Atlas der Buurtwegen werd de Hector Henneaulaan in 1928 naar aanleiding van het project 'Avenue à créer dans le thalweg du Kleinebeek' verlengd vanaf de Kleine Daalstraat over de Woluwe tot weg nummer 13, de toenmalige 'Boozestraat', ongeveer ter plaatse van de Brusselse Ring; in 1935 werden in het eerste deel wijzigingen aangebracht aan de rooilijn, vermoedelijk tegelijkertijd met de overwelving van de Kleinebeek. Van de Slijpmolen, gelegen op de Kleinebeek en een van de eertijds talrijke watermolens van Zaventem, rest momenteel geen enkel spoor.

Vandaag vertrekt de straat in westelijke richting aan de Imbroekstraat, loopt vervolgens langs de noordzijde van het Centrumpark, vervoegt de N262, vormt verderop de noordelijke begrenzing van een grosso modo driehoekig plein waar sedert 1976 het oorlogsmonument staat opgesteld en loopt nadien verder in westelijke richting over de Brusselse Ring richting Diegem. De benaming werd ontleend aan Hector Henneau (1862-1940) die algemeen beschouwd wordt als de grondlegger van het moderne Zaventem, onder zijn impuls kwam er een gemeentelijke elektriciteitscentrale, een watertoren en een rioolstelsel. Hij was liberaal burgemeester van Zaventem in de periode 1912-1939; tijdens zijn ambtstermijn werd Zaventem vooral op sociaal en industrieel vlak verder uitgebouwd; zo werden na de Eerste Wereldoorlog de eerste sociale woonwijken opgericht. Stedenbouwkundig liet hij een ringbaan rond Zaventem voorzien en rooilijnen voor nagenoeg alle straten. Daarnaast was hij ingenieur van de Tannerie et Maroquinerie Belges (zie gemeente-inleiding). De vandaag als Centrumpark gekende groene long ontstond uit de samenvoeging van twee historische domeinen: het domein van kasteel Ter Meeren voor het westelijk deel en dat van het hof van Ophem voor het oostelijk deel. Na aankoop van beide domeinen door de gemeente op het einde van de jaren 1930, werd het geheel ingericht als gemeentepark; in het begin van het tweede millennium werd alles heraangelegd, de feestelijke opening gebeurde op 3 mei 2003. Wat betreft de bebouwing is de Hector Henneaulaan zeer heterogeen.

 • DEBRUYN J. s.d.: Verklaring straatnamen Zaventem, onuitgegeven nota’s.
 • LAUWERS J. 1979: Zaventem: zijn watermolens, zijn Sint-Martinus, zijn luchthaven, Tielt, 471.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2014


Relaties

 • Is deel van
  Zaventem
  Zaventem (Zaventem)

 • Omvat
  18de-eeuws pand
  Hector Henneaulaan 136 (Zaventem)

 • Omvat
  Centrumpark
  Hector Henneaulaan, Kouterweg, Maria Dallaan, Parklaan (Zaventem)

 • Omvat
  Huis vanden Bossche
  Hector Henneaulaan 160, 162 (Zaventem)

 • Omvat
  Kopie van de oorspronkelijke schandpaal
  Parklaan zonder nummer (Zaventem)

 • Omvat
  Levensdroom, beeld van Rik Poot
  Hector Henneaulaan 1 (Zaventem)

 • Omvat
  Oorlogsmonument
  Hector Henneaulaan zonder nummer (Zaventem)

 • Omvat
  Stockmansmolen
  Hector Henneaulaan 164 (Zaventem)

 • Omvat
  Traditionele kern
  Hector Henneaulaan 128 (Zaventem)