Pastorie ontworpen door E. Gife

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Veerle
Straat Veerledorp
Locatie Veerledorp 17, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie ontworpen door E. Gife

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Pastorie ontworpen door E. Gife

Deze bescherming is geldig sinds 13-05-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie van 1851 (zie gevelsteen boven deur) opgericht naar ontwerp van E. Gife van 1849 ter plaatse van een vroegere pastorie van 1608-1610, op haar beurt gelegen ter plaatse van een ouder pastoorshuis en een middeleeuwse kluis; uitgestrekt omliggend domein met omgrachting van 1642. Sierlijk ijzeren hek tussen gietijzeren zuilen aan voortuinzijde.

Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien). Bakstenen lijstgevels met arduinen puilijst en doorlopende lekdrempels op bovenverdieping. Rechthoekige muuropeningen met arduinen lateien en lekdrempels; vleugeldeur met bovenlicht in hardstenen omlijsting, steektrap. Bewaard houtwerk. Rechts lager aanbouwsel, links vervangen door nieuwe bouw van bibliotheekfiliaal.

  • HELSEN L., De oude pastorij van Veerle, in Jaarboek van Laakdal, I, 1982, p. 37-42.
  • JANSSENS R., Eugène Gife 1819- 1890, Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, Proefschrift H.I.K.O., Rijksuniversiteit Gent, 1980-1981, p. 405.
  • VAN GEHUCHTEN F., Veerle, arm en trots (1219-1976), Laakdal, 1997, p. 153-155.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veerledorp

Veerledorp (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.