Beschermd monument

Pastorie ontworpen door E. Gife

Beschermd monument van 13-05-2002 tot heden

ID: 7124   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7124

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 13-05-2002  ID: 3853

Beschrijving

De voormalige pastorie, in 1851 gebouwd naar ontwerp van architect Eugeen Gife, is beschermd als monument.Waarden

Voormalige pastorie van 1851 naar ontwerp van E. Gife is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Traditionele pastorie, opgetrokken in 1851 naar een ontwerp van provinciale architect E. Gife binnen de omgrachting van de vroegere pastorie, aangelegd in 1642.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie ontworpen door E. Gife

Veerledorp 17 (Laakdal)
Pastorie van 1851 opgericht naar ontwerp van E. Gife van 1849 in uitgestrekt omliggend domein met omgrachting van 1642.