Blaardonkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Varendonk
Straat Blaardonk
Locatie Blaardonk 2, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Blaardonkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Blaardonkhoeve: Kempische langsschuur
gelegen te Blaardonk 2 (Laakdal)

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Typologiehoeven, schuren
Datering18de eeuw, vóór WO I

Beschrijving

Voormalige nederzetting van de abdij van Averbode met een eerste vermelding in 1265. Achterin gelegen vernieuwde hoeve met Kempische schuur. Baksteenbouw met gepikte plint onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met bewaard volume, op kadaster geregistreerd in 1916. Uitgespaarde zuidwestelijke hoek met houten beschieting en toegangspoorten. Gebint met naar verluidt 18de-eeuwse inscripties.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Veerle, schetsen 1916/3.
  • VAN GEHUCHTEN F., Varendonk, Blaardonk en Watereinde tijdens het oud regime (12de-18de eeuw), in Jaarboek van Laakdal, IV, 1986, p. 120-121.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Varendonk

Varendonk (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.