erfgoedobject

Burgerhuis Wit Leeuwken

bouwkundig element
ID
41218
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41218
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Breedhuis van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), oudere mogelijk 17de-eeuwse of 18de-eeuwse kern.

Verankerde en gecementeerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, vensters met houten latei, arduinen lekdrempels en ijzeren hekjes. Rechthoekige deur in vlakke omlijsting. Drie eerste traveeën met art-decogetinte pui met centrale ingang uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2000


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis Wit Leeuwken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41218 (Geraadpleegd op 23-06-2021)