Godshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Verlorenkost
Locatie Verlorenkost 1, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis, in 1883 (zie gevelsteen) gebouwd naar ontwerp van P. Langerock in opdracht van gravin Jeanne de Merode met de geldelijke steun van Caroline Peeters, zuster van de toenmalige burgemeester; aan westzijde uitgebreid in 1899, sinds 1984 aangepast aan de nieuwe functie van schoolgebouw.

Sober bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Lijstgevel gealterneerd met de topgevels van de risalieten en de centrale ingangspartij, voorzien van overkragende zadeldaken met geornamenteerde houten windborden. Ritmerende steunberen en aflijnende baksteenfries. Getoogde muuropeningen, vensters met arduinen lekdrempels, vernieuwd houtwerk op de benedenverdieping. Centrale ingangspartij van drie traveeën tussen zware pijlers met steunberen onder de houten puntgevel, brede balkonplaat ter hoogte van de borstwering. Gevelstenen met opschriften: "vrije st-Lambertussholen", "chisto in pauperibus" en "anno 1883".

Interieur met sobere bepleisterde kapel onder beschilderde houten overkapping, driezijdige sluiting met rondboogvensters en moderne glasramen.

  • Het kasteel van gravin Jeanne de Merode, Opleiding tot gids: 8, 15, 22, 29 maart 1995.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verlorenkost

Verlorenkost (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.