Rijkswachtkazerne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt 24, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rijkswachtkazerne

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rijkswachtkazerne van 1896 naar ontwerp van P.J. Taeymans (zie gevelstenen). Complex met neo-Vlaamserenaissance-inslag; vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat).

Combinatie van bakstenen lijst- en topgevels tussen overhoekse topstukken. Decoratief en constructief gebruik van natuursteen voor plint, doorlopende lekdrempels, banden, venstertussendorpels en -stijlen, negblokken en topornamenten; sierankers. Kruis- en bolkozijnen, eerstgenoemde onder korfboogveld met decoratief metselwerk. Korfboogdoorgang met sluitsteen en diamantkopvormige aanzetstenen; afgeronde schamppalen.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vismarkt

Vismarkt (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.