erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen van Agfa Gevaert

bouwkundig element
ID
41244
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41244

Juridische gevolgen

Beschrijving

Afdeling van Agfa Gevaert N.V. met een gebouwencomplex uit diverse perioden van de 20ste eeuw, oudste gebouwen ontworpen door architect A. De Backer die ook werkzaam was voor de centrale fabrieken van Agfa Gevaert te Mortsel.

In 1928 oprichting van een fabriek voor de productie van licht ontvlambare nitrocellulose voor de bereiding van de filmonderlaag, in 1937 uitgebreid met de fabricatie van cellulosetriacetaat. De "veilige" inplanting ver van een woonkern, doch relatief dicht bij transportmogelijkheden per spoor en via het water kaderde in de politiek ter bevordering van de werkgelegenheid in de Kempen.

Na de oorlog complex aangepast en uitgebreid in functie van nieuwe technieken en behoeften, onder meer in 1970 in het kader van de opkomst van kopieertoestellen en in 1974 met de oprichting van de afdeling facpro voor de productie van chemische bestanddelen voor eigen verwerking.

Gebouwenbestand met functionele gebouwen steeds verbouwd en aangepast aan de moderne technieken. Deel van de oudere installaties en van de directeurswoningen gesloopt in 1987. Tot de oudste gebouwen behoort, naast enkele bewaarde personeelswoningen en fabriekshallen, de dominante schoorsteen, een vrij nauwkeurige kopie van de Mortselse schouw.

  • Agfa Gevaert N.V. , Mortsel, Historisch Archief, Heultje I D 620 A, D 620 B; IA D 620 H; Luchtopnamen Heultje D 099 B.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bedrijfsgebouwen van Agfa Gevaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41244 (Geraadpleegd op )