erfgoedobject

Langgestrekt hoevetje

bouwkundig element
ID
41313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41313
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Aan de hoek met de Jaak Lemmenslaan, beneden het straatniveau gelegen, alleenstaand hoevetje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw: perceel nog niet bebouwd op Vandermaelenkaart (1854), op kadaster geregistreerd in 1880.

Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Vensters met bewaard schrijnwerk. Recenter aanbouwsel achteraan.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Westerlo/Zoerle-Parwijs, schetsen 1880/3.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekt hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41313 (Geraadpleegd op )