Het Paradijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Het Paradijs, geboortehuis van Jacob Jordaens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis Het Paradijs: bovengevel
gelegen te Hoogstraat 13 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In oorsprong diephuis met trapgevel in Antwerpse renaissancestijl genaamd "Het Paradijs", uit de tweede helft van de 16de eeuw. Geboortehuis van de schilder Jacob Jordaens (Antwerpen, 1593-Antwerpen, 1678), wiens ouders Jacob Jordaens senior en Barbara van Wolschaten hier een winkel in linnengoed uitbaatten. De tweeledige geveltop van negen treden met schouderstukken, werd omstreeks 1970 verwijderd.

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en een insteekverdieping oorspronkelijk onder een zadeldak, vandaag een plat dak. De oorspronkelijke, verankerde trapgevel van negen treden met schouderstukken en een overhoeks topstuk, opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, was in de tweeledige top geopend door een rechthoekig drielicht en luik. De huidige lijstgevel, na sloop van de geveltop, heeft een gecementeerde bekleding. Van de oorspronkelijke renaissance-opstand zijn enkel het opmerkelijke hoofdgestel van de verder verbouwde, hoge pui uit blauwe hardsteen, en de pilasterordonnantie van de insteekverdieping bewaard. Gevat tussen een gelede architraaf en een geprofileerde kroonlijst, is de fries van het hoofdgestel opgebouwd uit panelen met een leeuwenkop, tussen postamenten met trigliefen en guttae. Wortelmotieven en diamantkoppen markeren de pilasters en lateien van de insteekverdieping, die is afgewerkt met een geprofileerde kroonlijst. Registers van aangepaste, rechthoekige bovenvensters met lekdrempel. Hardstenen gedenkplaat met opschrift: "Geboortehuis van Jacob Jordaens kunstschilder 1593-1678" in de middenas boven de pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1923#16743; Audio Visueel Archief, foto FOTO-OF#3035.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.