Den Wolsack en den Gulden Osch

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 15A, 17, 17A, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: bovengevel en daken
gelegen te Hoogstraat 17 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

omvat de bescherming als monument Twee burgerhuizen: geveldelen en daken
gelegen te Hoogstraat 15A, Hoogstraat 15B (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Aaneenschakeling van drie traditionele diephuizen uit de tweede helft van de 16de eeuw, samen zeven traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder parallelle zadeldaken (nok loodrecht op de straat, pannen).

Samengesteld uit drie trapgevels met onderling afwijkende geveltoppen, volgt het gevelfront de knik in de rooilijn van de Hoogstraat. Het volledig zandstenen parement, dat werd gedecapeerd en hersteld tijdens het interbellum of de naoorlogse periode, is verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. De opstand van de bovenverdiepingen beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit verkleinende registers rechthoekige vensters. Het betreft vroeger kruiskozijnen met kwarthol geprofileerde dagkanten, die in de loop van de 19de eeuw werden aangepast met lekdrempels en lateien uit hardsteen of bakstenen strekken; giet- en smeedijzeren parapetten op de eerste verdieping. De tweedelige door waterlijsten gemarkeerde geveltoppen, onderling verbonden door een steunmuur, tellen respectievelijk, zes, acht en zeven treden, de twee linker met een overhoeks, de rechter met een vlak topstuk. Een drielicht doorbreekt telkens het eerste register, een rechthoekig luik de topgeleding. De drielichten van de twee linker geveltoppen zijn samengesteld uit een rondbogig middenluik met diamantkopimposten en -sluitsteen, respectievelijk geflankeerd door rechthoekige zijvensters en kloosterkozijnen met druiplijsten; de doorlopende waterlijst laat vermoeden dat tenminste deze twee panden samen geconcipieerd werden. De rechter geveltop onderscheidt zich door een rechthoekig drielicht met lager middenluik, omlopende waterlijst en druiplijsten. De rondboogpoort in een barokke omlijsting uit blauwe hardsteen is te dateren omstreeks 1650. Het geblokte beloop gevat in een geriemde schouderboog, met basementen, neuten, gelede imposten, oren en een voluutsleutel met guttae, wordt bekroond door voluten in de zwikken, en een gestrekte, gekorniste waterlijst. Verbouwde winkelpuien.

  • Stadsarchief Antwerpen, Audio Visueel Archief, foto FOTO-OF#5923.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.