Sevensterre en Gulden Blaesbalck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 37, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kelder van Norbertinessenklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kelder van Norbertinessenklooster
gelegen te Vlasmarkt 37 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kelder met overblijfselen van zuilen met krulkapiteel van Doornikse kalksteen waarop segmentbogen van witte natuursteen rusten, in laatromaanse, vroeg gotische stijl, in de tweede helft van de 12de eeuw tot de eerste helft van de 13de eeuw te dateren. Waarschijnlijk overblijfselen van het norbertinessenklooster.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Vlasmarkt

Vlasmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.