Den Peerboom

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 62, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis den Peerboom

Deze bescherming is geldig sinds 31-03-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis den Peerboom

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis den Peerboom: voorgevel en bedaking
gelegen te Hoogstraat 62 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis in laat-barokstijl genaamd "den Peerboom", op de hoek van Hoogstraat en Stoofstraat, heropgebouwd als gildehuis van de Timmerlieden in 1704. Dit ambacht had het pand, toen voorzien van houten gevels, in 1612 aangekocht om het als "camer" te gebruiken. Zoals het jaartal op de voorgevel aanduidt, lieten de timmerlieden het pand In 1704 volledig heropbouwen. In 1735 kwamen de schrijnwerkers hen hier vervoegen. Beide ambachten namen in 1756 hun intrek in het huis "Rodenborch" aan de Grote Markt.

Markant hoekhuis van vier bij vier traveeën en drie bouwlagen, onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de Hoogstraat, leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met een pui uit blauwe hardsteen, onderscheidt zich door een sterke skeletstructuur gevormd door waterlijsten en lisenen, laatstgenoemde met kwarthol geprofileerde dagkanten. De symmetrische pui met hardstenen pijlers, in 1971 opengebroken voor een winkelpui, is in 2005 gereconstrueerd. De rechthoekige inkomdeuren met geprofileerd beloop in de uiterste traveeën, worden bekroond door een getoogd bovenlicht onder een gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden, opgevangen door stafwerkconsoles en voluten. De bovenbouw is opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters, vanaf driezijdige, door casementen ingediepte borstweringen, waarop geprofileerde lekdrempels. Op de eerste verdieping zijn de casementen gevuld met beschilderde, gebeeldhouwde reliëfs in barokstijl, die scènes uit het leven ven de Heilige Familie verbeelden, geflankeerd door lelies. Het betreft van links naar rechts de Opdracht in de Tempel, de Vlucht naar Egypte, de Heilige Familie, en Sint-Jozef en Jezus als Timmerlieden. De middenas wordt bekroond door een dakvenster met vleugelstukken, oren, guirlandes en siervazen, onder een gekornist, driehoekig pseudo-fronton; rondboogvenster in een geriemde omlijsting met imposten en balkgat in een loofwerkmedaillon. Het dakvenster doorbreekt het hoofdgestel, waarvan de fries met casementen in de middenas het jaartal “M.D.C.C.IV” draagt, afgewerkt door een gelede waterlijst en een gekorniste, geprofileerde, houten kroonlijst op trigliefconsoles met schelp. Bepleisterde en beschilderde zijgevel verankerd door smeedijzeren muurankers en afgewerkt met een geprofileerde kroonlijst, in de 19de eeuw volgens een getrapte ordonnantie ingedeeld door blindnissen en vensters met lekdrempel. Achtergevel: bepleisterde en beschilderde puntgevel.

  • Stadsarchief Antwerpen, Audio Visueel Archief, foto GP#54.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.