erfgoedobject

Laatclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
42546
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42546

Juridische gevolgen

Beschrijving

Halfvrijstaand laatclassicistisch enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat), daterend uit het einde van de 18de of begin van de 19de eeuw. Kenmerkende zogenaamde "penantengevel" van baksteen - oorspronkelijk bepleisterd - met verwerking van zandsteen voor het parement van de volledige begane grond en ter hoogte van de borstweringen van de bovenverdieping en voor het cordon dat de benedenbouw aflijnt.

Typerend verticaal schema voor de bovenbouw, waarin dieperliggende rechthoekige vensters in verkleinende ordonnantie, met hardstenen onder- en bovendorpels en panelendecor op de borstweringen van de bovenste bouwlaag. Vensters van de gelijkvloerse verdieping verbreed in 1903. Geleed cordon en steigergaten onder de vernieuwde kroonlijst. Blinde, verankerde bakstenen zijpuntgevel, met in top een rechthoekig venster met balkgat.

Het rechts aanpalende smalle, doodlopende steegje geeft nog een idee van de voormalige Snoekengang - eertijds Pelgrimsstraatje - die hier tot 1947 de Vaartstraat via een klein brugje met de Sluisstraat verbond.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 65451 (bouwvergunning 24.09.1903).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42546 (Geraadpleegd op 18-06-2021)